V hanušovskom kaštieli prebieha rekonštrukcia

V hanušovskom kaštieli prebieha rekonštrukcia

Preinvestuje sa tu skoro 800-tisíc eur

Hanušovský kaštieľ, jedna z troch organizačných jednotiek Krajského múzea v Prešove, je pre verejnosť dočasne neprístupný. Dôvodom je rozsiahla rekonštrukcia interiéru. Jej výsledkom by malo byť okrem iného aj odkrytie historických malieb, či zreštaurovanie vzácneho štukového stropu v tejto národnej kultúrnej pamiatke grófskej rodiny Dessewffyovcov.

Vo vyše 280-ročnom Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou začali s rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. Vďaka podpore ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom a zriaďovateľovi, Prešovskému samosprávnemu kraju (PSK), sa tak objekt dostane do stavu pred obdobím 2. svetovej vojny.

Rekonštrukcia s predpokladaným celkovým nákladom takmer 800-tisíc eur bude prebiehať v troch etapách. V rámci prvej etapy je plánovaná výmena celej elektroinštalácie, vybudovanie nového hygienického zázemia na I. a II. nadzemnom podlaží a taktiež aj nová plynová kotolňa.

 Kaštieľ Hanušovce
Kaštieľ Hanušovce

„Rátame takisto s novými rozvodmi elektronického protipožiarneho systému a zabezpečovacieho systému. Súčasťou rekonštrukcie je aj deinštalácia alebo odstránenie prvkov, ktoré tam v 70. rokoch inštalovali ako do občianskej budovy,“ uviedol zástupca riaditeľa Krajského múzea v Prešove Samuel Bruss s tým, že posledná rekonštrukcia kaštieľa prebiehala práve v 70. rokoch.

V rámci druhej etapy obnovy interiéru grófskeho panského sídla v Hanušovciach bude prebiehať rekonštrukcia (reštaurovanie) všetkých povrchov. Po vykonaní umelecko-historického výskumu, ale aj reštaurátorského výskumu interiéru sa totiž zistilo, že v priebehu 20. storočia došlo k zastretiu rôznych malieb zo záveru 18. a prvej polovice 19. storočia. Reštaurovať by sa mal aj vzácny barokový štukový strop v takzvanej reprezentatívnej sále alebo prijímacom audienčnom salóne grófskej rodiny Dessewffyovcov.

„Zároveň by malo dôjsť k rekonštrukcii a obnove podláh na prvom a druhom nadzemnom podlaží, takisto dôjde vďaka dochovaným fotografiám aj k rekonštrukcii a usadeniu nových dverových výplní,“ dodal Bruss.

Tretia etapa rekonštrukcie predpokladá nový mobiliár pre stále expozície a potreby inštitúcie múzea. Kaštieľu je takisto plánované aj prinavrátenie zásady barokovej osobitosti prechodu z jednej miestnosti do druhej.

Projektový zámer bude financovaný z prostriedkov ministerstva kultúry vo výške 475-tisíc eur a financií PSK vo výške viac ako 323-tisíc eur. Predpokladané trvanie rekonštrukcie je do konca roka 2024.

Zdroj: Lea Lehotská, Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Pozri tiež:

Fotosúťaž Choď a foť 2023 čaká na zábery

11. ročník obľúbenej fotografickej súťaže Choď a foť. Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom. Ich úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja.