V Krajskom múzeu v Prešove rúcajú bariéry

V Krajskom múzeu v Prešove rúcajú bariéry

Krajské múzeum v Prešove spolu a Muzeum Okregowe w Rzeszowe vytvorili unikátnu cezhraničnú virtuálnu prehliadku svojich výstav a expozícií. Novovytvorený interaktívny bod v Rákociho paláci bude od piatka vybavený zariadeniami virtuálnej reality. Takáto forma prezentácie umožní podľa koordinátora projektu Jakuba Šnajdera prehliadku múzeí aj hendikepovaným návštevníkom a na svoje si príde aj mladšia generácia. Technológia bude pre vybrané skupiny prístupná aj mimo múzea, a to formou výpožičky.

Virtualna prehliadka_2_Foto Krajske muzeum v Presove

Krajské múzeum v Prešove a Muzeum Okregowe w Rzeszowe sú podľa Šnajdera múzeami civilizácie nadregionálneho významu s nezameniteľným zastúpením vo svojich krajinách. Prostredníctvom tohto mikroprojektu chcú preto zvýšiť svoju návštevnosť domácich aj zahraničných turistov, ktorá je v posledných rokoch, aj vďaka pandémii, nižšia.

„Tento spôsob prezentácie nášho dedičstva sa ukázal ako nevyhnutný najmä v období pandémie koronavírusu. Chceme takto umožniť návštevu výstav a expozícií nielen hendikepovaným ale aj všetkým ľuďom, ktorí sú na to odkázaní,“ hovorí Mgr. Jakub Šnajder, koordinátor projektu a dokumentátor Krajského múzea v Prešove.

Určité skupiny ľudí si podľa neho môžu zariadenia virtuálnej reality dokonca zapožičať.

„Forma výpožičky bude možná pre zdravotne znevýhodnené osoby a ľudí vo veku 50 a viac rokov. V ústrety chceme takto vyjsť aj klientom sociálnych zariadení a pacientom zdravotníckych zariadení,“ vysvetľuje Šnajder.

Titulna_virtualna prehliadka_3_Foto Krajske muzeum v Presove

Ako ďalej hovorí, prostredníctvom virtuálnych prehliadok chcú múzeá poskytnúť možnosť nahliadnuť do svojich útrob aj návštevníkom z celého sveta. Virtuálne prehliadky budú totiž implementované nielen na webové stránky partnerských múzeí, ale budú tiež publikované v mapách Google a v programe Google Arts&Culture.

„Výstavy a expozície budú obohatené aj o lektorské sprievodné slovo formou zvukových nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Ich databázu plánuje Krajské múzeum v Prešove dopĺňať a obohacovať priebežne aj po skončení projektu,“ dodáva Šnajder.

Virtualna prehliadka_1_Foto Krajske muzeum v Presove

E-produkt a jeho obsah bude dostupný na stránke múzea zdarma prostredníctvom aplikácií a rozhraní spoločnosti Google, ktoré sú verejne prístupne každému ich užívateľovi a to zdarma. Okrem príspevku VÚC podporil projekt aj Európsky fond regionálneho rozvoja sumou 34 281,94€, pričom celková hodnota projektu je 40 331€. Slávnostné otvorenie a prezentácia interaktívneho cezhraničného e-produktu a interaktívneho bodu sa uskutočnilo v piatok 29. apríla 2022 v Rákociho paláci v Prešove. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia Krajského múzea v Prešove, Muzea Okregoweho w Rzeszowe a predstavitelia samosprávy.

Projekt Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí č.: INT/EK/PO/1/IV/A/0309 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020.

Zdroj textu a foto: Krajské múzeum v Prešove

POZRI TIEŽ:

Rákociho palác v Prešove

Najkrajší mestský palác Horného Uhorska – takýto titul mala renesančná stavba v tej najlukratívnejšej polohe Prešova v čase svojho vzniku v 16. storočí. Dnes v ňom sídli Krajské múzeum s bohatými expozíciami, vrátane najväčšej zbierky hasičskej techniky na Slovensku.

TOP výlety:

Všetky výlety