V Rákociho paláci otvorili historickú prešovskú lekáreň z 19. storočia

V Rákociho paláci otvorili historickú prešovskú lekáreň z 19. storočia

Krajské múzeum v Prešove sprístupnilo novú stálu expozíciu originálnej prešovskej lekárne U sv. Trojice. Unikátny historický mobiliár pochádza z polovice 19. storočia a pri jeho inštalácii sa v čo najväčšej miere zohľadnilo pôvodné rozmiestnenie nábytku. Výnimočné je aj  ďalšie vybavenie lekárne, ktoré patrí k najcennejším historicko-farmaceutickým exponátom múzea.

Lekáreň U sv. Trojice, ktorú v roku 1842 pomenoval jej zakladateľ Ignác Schmidt, bola o dva roky neskôr premiestnená do priestorov Stirnerovho domu. Podľa historika Erika Ondriu bola v neskoršom období značne vyťažená, čo zodpovedalo jej vysokému finančnému obratu. Neskôr tiež ponúkala aj rozšírený veterinárny sortiment. 

„Mesto Prešov sa môže pýšiť hneď niekoľkými významnými osobnosťami z radov lekárnikov. Mená ako Ján Samuel Gertinger, Ján Adam Reiman, Ján Weber ale aj Karol Divald sú pevne späté s prešovskými lekárnickými dejinami,“ približuje Mgr. Erik Ondria, PhD., historik Krajského múzea v Prešove.

Foto 1 - Lekáreň u sv. Trojice naľavo od Buchhandlung

Podľa neho to boli veľmi žiadaní a cenení občania mesta a o rozvoji a výsadách lekárnického povolania svedčilo aj postupné zakladanie medicínskych spolkov v 19. storočí. V Šarišskej župe vznikol Spolok lekárov a lekárnikov v roku 1877 a mal 14 zakladajúcich členov.

„Často sa lekárnici pohybovali vo vyššej spoločnosti a boli zväčša absolventmi niektorej univerzity. Prísahy skladali pre inštitúciu, v ktorej pôsobnosti sa daná lekáreň nachádzala a pre ktorú svoju prax vykonávali. Išlo napr. o mesto, spolok či cech,“ vysvetľuje Ondria.

Foto 2 - Oficína lekárne

Samotnú  lekáreň U sv. Trojice nepostihla podľa jeho slov vlna modernizácie v 20. storočí a vďaka tomu môžeme dnes obdivovať jej historický mobiliár. Okrem nevyhnutného pracovného vybavenia bolo laboratórium lekárne zariadené moderným parno-varným prístrojom a príručná knižnica obsahovala okrem liekopisov, príručiek a zborníkov aj publikácie, ktoré sledovali najnovšie dobové poznatky z farmácie.

„Táto prevádzka mala kvalitné, cenné a početné vybavenie. Nachádzalo sa tu 692 kusov stojatiek z horského javora, českého olovnatého skla s brúsenými zátkami, porcelánu, či z čierneho, tzv. hyalitového skla,“ dodáva Ondria.

Lekáreň U sv. Trojice prešla viacerými vlastníkmi až bola v 50. rokoch 20. storočia znárodnená. Bola to najdlhšie slúžiaca lekáreň na tom istom mieste.

Zdroj: Krajské múzeum v Prešove

Pozri tiež: