Večerné komentované prehliadky - Levoča

Večerné komentované prehliadky - Levoča

V Levoči ožívajú za súmraku legendy a obrazy dávnej Levoče! Informačná kancelária mesta Levoča bude počas letných mesiacov poriadať oddychové večerné komentované prehliadky!

TIP NA PRÍJEMNE STRÁVENÝ VEČER
Informačná kancelária mesta Levoča počas mesiacov júl - september 2018 organizuje oddychové, populárno-náučné večerné komentované prehliadky pre skupiny aj jednotlivcov v slovenskom, nemeckom, anglickom, maďarskom a francúzskom jazyku

Tieto komentované prehliadky sa uskutočnia každú stredu v mesiaci so začiatkom o 19.30 hodine. V prípade záujmu a včasnej záväznej objednávke je možné ich uskutočniť aj mimo uvedeného dátumu, vždy vo večernom čase pre skupiny. Podujatie v trvaní jednej hodiny  bude realizované vždy v prípade najmenej 10 záujemcov. V každom počasí v troch tematických okruhoch. 

Stretnutie so sprievodcom je v Informačnej kancelárii mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla 58, kde si zároveň môžu záujemcovia zakúpiť vstupenky 30 minút pred začiatkom akcie v tejto cene:

Slovenský jazyk dospelí a dôchodcovia 2 €
deti od 6 do 18 rokov 1 €
Cudzí jazyk dospelí a dôchodcovia 3 €
deti od 6 do 18 rokov 2 €


Na podujatie je potrebné sa objednať prostredníctvom on-line rezervačného systému na webovej stránke www.ik.levoca.eu.

Snímka2

 

 

Pozri tiež:

Oltár Majstra Pavla a historické centrum Levoče (UNESCO)

Najvyšší gotický drevený oltár na svete (18,62 m), radnica, klietka hanby a celkovo viac ako 300 kultúrno-historických pamiatok za takmer kompletne zachovaným systémom mestských hradieb.

Súťaž: Cestopis z Kraja kultúrnych pamiatok

Súťaž pre všetky deti, ktoré rady cestujú. Cestopis z Kraja kultúrnych pamiatok

Cyklopátrania 2018: Spoznaj Prešovský kraj na bicykli

Obľúbené Cyklopátrania Prešovským krajom pokračujú aj v lete 2018! Piaty ročník zábavno-poznávacích pretekov predstaví cyklistom štyri oblasti Prešovského kraja.

Tagy