Verejnosť môže nominovať najlepších v cestovnom ruchu 2018

Verejnosť môže nominovať najlepších v cestovnom ruchu 2018

Do konca novembra môžete aj vy navrhnúť svojho favorita

Nominovať je možné osobnosti, produkty a zariadenia na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018. Ocenenie bude už po piaty raz udeľované tým, ktorí svojimi aktivitami a kvalitou prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom už od roku 2014. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných.  

Ocenení v predchádzajúcich ročníkoch môžu byť nominovaní opätovne (okrem ocenenia Celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu) aj v roku 2018. Navrhovatelia nominácií ostávajú anonymní.

SVS---NAJ-V-CR-2018---web-banner3-1920x600px

Nominácie je možné podávať v týchto kategóriách:

I. Osobnosť cestovného ruchu:

A) Celoživotný prínos v oblasti CR

B) Rozvoj CR v samospráve

C) Vzdelávanie v oblasti CR

D) Podnikanie v oblasti CR

II. NAJ produkt CR 

III. NAJ zariadenie CR:

A) NAJ kultúrne zariadenie 

B) NAJ športové/relaxačné zariadenie, atrakcia

C) NAJ informačné zariadenie CR

D) NAJ ubytovacie zariadenie

E) NAJ reštaurácia

IV. NAJ zamestnanec CR 

winner

Na základe nominácií verejnosti vyberie ocenené osobnosti a produkty odborná porota. V kategóriách NAJ zariadenie CR a  NAJ zamestnanec CR si víťazov zvolí verejnosť v online hlasovaní. Taktiež verejnosť rozhodne aj o najobľúbenejšom produkte cestovného ruchu. Online hlasovanie sa uskutoční od 14. decembra 2018 do 13. januára 2019.

Nominácie je možné zasielať do 30. novembra 2018 mailom na:media@severovychod.sk alebo poštou na adresu: KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

 

Formulár - Nominácie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018

Všeobecné podmienky udeľovania ocenení Najlepší v cest. ruchu PSK 2018

 

Víťazi predošlých ročníkov:

Ocenení NAJ v cestovnom ruchu 2014 - 2018

Prehľad získaných ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za roky 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018. Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja poukazuje na kvality,

Verejnosť vybrala najlepších v cestovnom ruchu 2017

PREŠOV (17. január 2018) – Verejnosť v online hlasovaní vybrala najlepšie zariadenia, zamestnanca a produkt cestovného ruchu Prešovského kraja za rok 2017. Víťazi ankety doplnia

Poznáme osobnosti a produkty cestovného ruchu Prešovského kraja 2017

Pavel Rajtár ocenený za celoživotný prínos v cestovnom ruchu Prešovského kraja PREŠOV (11. 1. 2018) - Ocenenia za prínos v rozličných oblastiach cestovného ruchu v Prešovskom kraji

Prešov, 20. 11. 2018