Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania

Chceš pracovať v oblasti cestovného ruchu?... Máš príležitosť

Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš Pieniny vyhlasuje výberové konanie na pozíciu výkonný riaditeľ.

Viac info: https://visitspis.sk/vyberove-konanie-na-poziciu-vykonneho-riaditela-oocr/

OOCR SSP
OOCR SSP