Výstava veľkonočných kraslíc vo Vihorlatskom múzeu

Výstava veľkonočných kraslíc vo Vihorlatskom múzeu

KARPATSKÁ KRASLICA 2020

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu Múzeum na doma prináša svojim priaznivcom virtuálnu prehliadku časti rozsiahlej kolekcie kraslíc autorov z európskych krajín karpatského regiónu i zámoria. Tohtoročná výstavná kolekcia 28. ročníka medzinárodnej súťažnej výstavy Karpatská kraslica 2020 ostáva, vzhľadom k aktuálnej situácii, bez vernisáže, sprístupnenia v múzeu i súťažného vyhodnotenia. Po generácie pestovanú tradíciu, umelecké nadanie a ľudskú zanietenosť nositeľov kultúrnej tradície sprístupňujeme prostredníctvom virtuálnej prezentácie na webovej stránke Vihorlatského múzea: http://www.muzeumhumenne.sk v sekcii Archív-Podujatia-Karpatská kraslica-2020.

Karpatská kraslica 2020

Prezentovaný súbor kraslíc tvorí vyše tisíc kraslíc a veľkonočných dekorácii, ktoré na výstavné účely poskytlo viac než sto autorov z jednotlivých regiónov Slovenska, Poľska, Maďarska, Rumunska a štátu Pensylvánia v USA (nová kolekcia kraslíc autorov z Ukrajiny, vzhľadom na opatrenia proti rozšíreniu ochorenia COVID-19, ostala za hranicami).

Zaujímavým obohatením prezentovanej výstavnej kolekcie  je jedinečný súbor kraslíc z Pensylvánie v USA. Autormi kraslíc sú Marko Jesko a Jozefína Blackwel s rodinnými zväzkami v okresoch Vranov nad Topľou a Sabinov. Vzácna kolekcia predstavuje z tohto teritória Slovenska v ďalekom zámorí uchovávanú pôvodnú techniku  zdobenia veľkonočných kraslíc nanášaním vosku a vyškrabávaním vzorov. Táto kolekcia sa stáva  súčasťou rozsiahlej stálej zbierky kraslíc  etnografického fondu Vihorlatského múzea v Humennom.

Zdroj: Mgr. Jana Fedičová 

Pozri tiež:

Humenné

Mesto Humenné, často nazývané aj centrom či bránou horného Zemplína, sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska, pri sútoku riek Laborec a Cirocha.