Výstavba cyklochodníka vo Veľkom Šariši napreduje

Výstavba cyklochodníka vo Veľkom Šariši napreduje

Časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom sa postupnými krokmi stáva realitou. Mesto Veľký Šariš aktuálne dokončuje práce na nových samostatných cyklistických chodníkoch v celkovej dĺžke 6,5 km. Súčasťou projektu je i stometrová lávka, ktorá cez breh mesta spojí Prešov a Šarišské Michaľany. Začiatkom roka 2020 pribudne okrem trasy medzi Veľkým Šarišom a Šarišskými Michaľanmi aj prepojenie Sabinova v smere na Pečovskú Novú Ves. Mestá Prešov a Sabinov by tak mal spájať súvislý cyklochodník, ktorý je možné absolvovať približne za hodinu. Chýbajúcim úsekom tak ostane len cyklotrasa, ktorá spojí Veľký Šariš a Pečovskú Novú Ves. Plánovaný termín ukončenia projektu je december 2020. Vo Veľkom Šariši pribudli tento rok už dve nové lávky za 690 tisíc eur.

 KOCR SVS
KOCR SVS

KOCR Severovýchod Slovenska v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom zabezpečuje značenie 100 km trasy, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy. Nový produkt cestovného ruchu prispeje k zvýšeniu atraktivity a rozvoja slovensko-poľskej pohraničnej oblasti.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

 KOCR SVS
KOCR SVS