Výstavba lávky pri obci Malý Lipník pokročila

Výstavba lávky pri obci Malý Lipník pokročila

Aj v novom roku sa pokračuje na prácach v rámci projektu EuroVelo 11. Poľský partner Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muzsyna intenzívne pracuje na výstavbe lávky cez rieku Poprad pri obci Malý Lipník-Andrzejówka.

 výstavba lávky Andrzejówka Ługi - Mały Lipnik Zdroj foto: Ireneusz Leszyński
výstavba lávky Andrzejówka...

Práce napredujú, a tak o chvíľu budú môcť cyklisti spoznávať  kultúrne a prírodne zaujímavosti v poľskom a slovenskom pohraničí. Okrem toho poľský partner  zabezpečuje aj výstavbu lávky, ktorá bude spájať obce Legnavu a Milik. Práce by mali byť dokončené v apríli 2020.

 výstavba lávky Andrzejówka Ługi - Mały Lipnik Zdroj foto: Ireneusz Leszyński
výstavba lávky Andrzejówka...

KOCR Severovýchod Slovenska zabezpečí značenie celkovo 100 km novovybudovaných cyklotrás a existujúcich ciest s nízkou intenzitou prevádzky, budovanie informačného systému a komplexnú propagáciu vznikajúcej trasy. 

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú  3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

Poland-Slovakia_SK_01+FUND_CMYK