Výzva: Karpatské dobrodružstvá - registrácia lokality/zariadenia

Výzva: Karpatské dobrodružstvá - registrácia lokality/zariadenia

Projekt Karpatské dobrodružstvá – nové cezhraničné produkty cestovného ruchu

Aktivity v rámci projektu:

Všetky naplánované aktivity sú rozdelené do 3 základných vecných úloh projektu:

  1. Vypracovanie 2 nových cezhraničných produktov cestovného ruchu v Prešovskom kraji . 
  2. Vypracovanie nového cezhraničného produktu cestovného ruchu v Podkarpackom vojvodstve. 
  3. Vypracovanie nového cezhraničného e-produktu cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.

Oprávnené územie projektu: okresy Sabinov, Prešov, Bardejov, Svidník, Vranov n. Topľou, Snina, Medzilaborce, Humenné 

Viac informácií o projekte

Využite možnosť a zaregistrujte lokalitu/zariadenie, ktoré ponúka turisticky atraktívne možnosti vo vyššie uvedených oblastiach:

Karpatské dobrodružstvá - registrácia s možnosťou zapojenia sa do produktu CR a turistickej trasy

11 + 22 =

 Poland-Slovakia_SK_01FUND_CMYK.jpg