Vzniká ďalší úsek EuroVelo 11 na slovensko-poľskom pohraničí

Vzniká ďalší úsek EuroVelo 11 na slovensko-poľskom pohraničí

Na slovensko-poľskom pohraničí pribudne ďalší úsek cyklistickej trasy EuroVelo 11. Trasa vzniká v rámci projektu Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom.

Vedúcim partnerom projektu je Gmina Muszyna, partnermi sú KOCR Severovýchod Slovenska a Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa. Projekt je zameraný na dobudovanie, opravu a značenie trasy s celkovou dĺžkou sto kilometrov.

 Zdroj foto: Vlasťo Slavik
Zdroj foto: Vlasťo Slavik

V úseku Muszyna – Mníšek nad Popradom (28,11 km) bude vybudovaná nová cyklotrasa, s ktorou súvisí výstavba dvoch lávok cez rieku Poprad v obciach Legnava – Milik a Andrzejowka – Malý Lipník. V Andrzejówke sa pri lávke vybuduje cykloodpočívadlo. Odpočívadlo bude vybudované aj pri obci Milik (PL), na slovenskej strane v Sulíne vznikne turistické informačné centrum. Cyklotrasa bude prechádzať striedavo poľskou a slovenskou stranou hranice: Muszyna – Zapopradzie – štátna hranica – Legnava (lávka) Milik – Andrzejówka (lávka) Malý Lipník – Sulín – Zavodie – Medzibrodie – Mníšek nad Popradom a napojí sa na úsek cyklotrasy EV 11 smerom na Nový Sacz.

 Zdroj foto: Vlasťo Slavik
Zdroj foto: Vlasťo Slavik

Úsek spájajúci údolie Popradu a krajské mesto Prešov v dĺžke takmer 72 km bude značený po jestvujúcich trasách a cestách s nízkou intenzitou premávky a tiež po novovznikajúcich úsekoch EuroVelo 11 (napr. aktuálne budovaný úsek EV 11 Veľký Šariš – Sabinov).

 Zdroj foto: Vlasťo Slavik
Zdroj foto: Vlasťo Slavik

Hlavný partner projektu Muszyna zabezpečí vytvorenie cyklotrasy na poľskej strane (7,7 km), vybudovanie dvoch lávok a cyklodopočívadla v obci Milik. Práce na poľskej strane by mali byť ukončené koncom roka 2019. Slovenský partner Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa zabezpečí opravu a vybudovanie celkovo 20,43 km cyklistickej trasy, príjazdové cesty pre 2 lávky na rieke Poprad v obci Legnava a Malý Lipník. V obci Sulín bude vybudované nové turistické infocentrum. Tieto práce by mali byť ukončené na jar 2020. Tretí partner, KOCR Severovýchod Slovenska zabezpečí značenie celkovo 100 km novovybudovaných cyklotrás a existujúcich ciest s nízkou intenzitou prevádzky.

Eurovelo 5 Vlasto Slavik

K úlohám KOCR Severovýchod Slovenska v projekte patrí vytvorenie komplexného produktu cestovného ruchu na trase Prešov – Malý Lipník – Muszyna – Mníšek nad Popradom, čo okrem značenia trasy zahŕňa aj osadenie informačných tabúľ s mapami a informáciami o turistických zaujímavostiach v okolí. Cyklistov bude o trase informovať nová webová stránka.

KOCR tiež zabezpečí propagačné predmety, prezentáciu produktu na veľtrhoch cestovného ruchu a podujatiach, ako aj marketingovú podporu nového cyklistického produktu. Ukončenie všetkých aktivít je naplánované na leto 2020.

 Zdroj foto: Vlasťo Slavik
Zdroj foto: Vlasťo Slavik

Projekt Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Predpokladané celkové náklady projektu sú  3 256 730,79 €, spolufinancovanie z prostriedkov EÚ je vo výške 2 768 221,15 €.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a rozvoja slovensko-poľskej pohraničnej oblasti vytvorením spoločného turistického produktu, ktorý vyplýva z kultúrnych a prírodných zdrojov tejto oblasti.

Viac informácií:

 

Pozri tiež:

Kam na výlet? Viac ako 100 tipov na výlety a na vyše 50 miestach súťažné nálepky LEGENDARIUM. Cestuj, zbieraj nálepky a vyhraj skvelé ceny pre celú rodinu. Viac

Legendarium 2019: Cestuj, zbieraj nálepky a vyhraj!

Viac ako 100 tipov na výlety, príbehy legiend v komikse a možnosť zbierať súťažné nálepky počas cestovania. Opäť je tu LEGENDARIUM! Pokračovanie obľúbeného projektu pre celé rodiny, vďaka ktorému sa počas leta rozhodne nebudete nudiť.

 

Letné novinky v Prešove

Ak sa vyberiete v letných mesiacoch do Prešova, určite si nezabudnite do svojich telefónov stiahnuť aplikáciu audiosprievodcu,

Na Šariši to žije

Kam počas voľných dní na Šariši? Toto sú miesta, ktoré si rozhodne zapíšte na váš zoznam výletov:

Slovenské opálové bane

Krásne opály zo Slovenských opálových baní, ktoré sa nachádzajúcich na východnom Slovensku medzi obcami Červenica a Zlatá Baňa obdivuje celý svet a dnes sú banské diela vychytenou