Zmluvy rok 2020

Zmluvy rok 2020

 1. Zmluva č. 01/2020 o poskytovaní právnych služieb_zverejnene 17. 1. 2020.pdf
 2. Zmluva č. 22/2018 o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb - prekladov zo slovenského jazyka do anglického jazyka_zverejnene 3. 2. 2020.pdf
 3. Zmluva č. 23/2018 o ukončení Rámcovej zmluvy o poskytnutí služieb - prekladov zo slovenského jazyka do poľského jazyka_zverejnene 3. 2. 2020.pdf
 4. Zmluva č. 02/2020 o zabezpečení prezentácie projektu EuroVelo11_zverejnene 10. 2. 2020.pdf
 5. Zmluva č. 04/2020 o poskytnutí služieb - prekladov zo slovenského do anglického jazyka_zverejnene 19. 2. 2020.pdf
 6. Zmluva č. 05/2020 o poskytnutí služieb - prekladov zo slovenského do poľského jazyka_zverejnene 24. 2. 2020.pdf
 7. Zmluva č. 13/2020 o zabezepečení procesov verejného obstarávania_zverejnene 28. 2. 2020.pdf
 8. Zmluva č. 02/2020 dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení prezentácie projektu EuroVelo11_zverejnene 16. 3. 2020.pdf
 9. Zmluva č. 16/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov_zverejnene 25. 5. 2020.pdf
 10. Zmluva č. 39/2020 o zabezpečení prezentácie projektu EuroVelo11_zverejnene 22. 6. 2020.pdf
 11. Zmluva č. 38/2020 o zabezpečení osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy_zverejnene 29. 6. 2020.pdf
 12. Zmluva č. 45/2020 o obnove drobnej turistickej infraštruktúry v areáli Pri čerešni a Tri Studničky v Bardejovských Kúpeľoch_zverejnene 16. 9. 2020.pdf
 13. Zmluva č. 48/2020 o marketingovej podpore leteckej linky_zverejnene 19. 11. 2020.pdf
 14. Dodatok č. 1 k zmluve č. 48/2020 o marketingovej podpore leteckej linky_zverejnene 23. 12. 2020.pdf
 15. Zmluva č. 51/2020 o poskytovaní ekonomických služieb v roku 2021_zverejnene 30. 12. 2020.pdf

 

FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY 2020

FA a OBJ 2020.pdf