Otvorené chrámy

Drevené chrámy patria medzi najväčšie poklady a skvosty umenia a náboženstva na Slovensku. V Prešovskom kraji ich je takmer 40 a sú situované hlavne v okolí Bardejova, Svidníka, Stropkova a Sniny. Cieľom projektu Otvorené chrámy bolo v prvom ročníku sprístupniť návštevníkom drevené kostolíky v Prešovskom kraji, ktorými ich prevedú miestni sprievodcovia. Do prvého ročníka boli zapojené drevené chrámy v Ladomirovej, Bodružali, Hervartove, Kežmarku (tieto drevené chrámy sú zapísané v zozname UNESCO) a taktiež drevené chrámy v Tročanoch, Miroli a Uličskom Krivom. V roku 2021 sme dodali do 4 drevených chrámov audiosprievodcov v anglickom, nemeckom, poľskom a slovenskom jazyku. Audiosprievodcovia boli dodaní do týchto 4 chrámov: Brežany, Jedlinka, Vyšný Komárnik, Jalová.

Drevené chrámy s novými audiosprievodcami

Drevený chrám, Brežany

Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r.1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi. Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50. rokoch

Drevený chrám, Jedlinka

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Jedlinke bol postavený v roku 1763 a predstavuje typický lemkovský variant rusínsko-ukrajinských trojdielnych a trojvežových drevených chrámov.

Drevený chrám, Vyšný Komárnik

Prvý gréckokatolícky chrám bol v obci postavený okolo polovice 18. stor. a zasvätený bol sv. Kozmovi a Damiánovi. Zachoval sa až do začiatku 20.stor., kedy bol pravdepodobne zničený

Drevený chrám, Jalová

Východ Slovenska je okrem množstva zaujímavostí známy aj veľkým počtom drevených chrámov. Gréckokatolícky drevený chrám svätého Juraja v Jalovej pochádzajúci z roku 1792...

Drevené chrámy zapojené v prvom ročníku projektu

Otvorené chrámy 3;

Otvorené chrámy 4

Drevený chrám, Ladomirová (UNESCO)

Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovenskej strane Karpát.

Drevený chrám, Bodružal (UNESCO)

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal v okrese Svidník je klenotom medzi cerkvami. Je to jeden z najstarších a najkrajších drevených chrámov na Slovensku.

Drevený kostol, Hervartov (UNESCO)

Najstarší drevený kostol na Slovensku, postavený v 15. storočí z červeného smreka. V každom storočí pribudli v kostolíku nové prvky výzdoby, k najcennejším patria nástenné maľby.

Drevený artikulárny kostol v Kežmarku (UNESCO)

Kostol bol postavený v r. 1717 bez použitia kovových klincov. Na stavbe pracovali švédski námorníci, vďaka čomu strop pripomína obrátenú provu lode a okrúhle okná sú podobné lodným oknám. Do kostola sa vojde až 1540 ľudí!

Drevený chrám, Tročany

Maďarský názov obce Tročany, teda Trocsan, sa v písomnostiach vyskytuje od polovice 14. storočia. Už v roku 1277 však osada existovala pod názvom villa Sanctae Trinitatis. Latinský a slovenský pôvod

Drevený chrám, Miroľa

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Po skončení 2. svetovej vojny, kedy bol značne poškodený, bol opravovaný hneď v roku 1945.

Drevený chrám, Uličské Krivé

Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala v Uličskom Krivom bol postavený v roku 1718 pravdepodobne na mieste pôvodného staršieho chrámu. Počas druhej svetovej vojny, v

 

 

Výlety

Vysoký grúň

Súvisiace aktuality

202029
JÚL
KOCR spustila projekt Otvorené chrámy

Na území Prešovského kraja nájdu návštevníci vyše tri desiatky drevených kostolov, ktoré tvoria osobitnú skupinu sakrálneho a pamiatkového fondu Slovenska. Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) ...