30. ročník výstupu na Kojšovskú hoľu

15. feb 7:00

Obec Kojšov a OKST HORAK Kojšov vás pozývajú na 30. ročník výstupu na Kojšovskú hoľu.

Výstup na Kojšovskú hoľu_2020

Pozri tiež:

NPR Čergovský Minčol

Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol je zaradená v rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000 do zoznamu území európskeho významu. NPR s piatym stupňom ochrany

NPR Šimonka

NPR Šimonka dosahuje nadmorskú výšku 1092 m. n.m. Od roku 1950 je vrcholová časť národnou prírodnou rezerváciou s rozlohou 33,52 hektárov. Táto rezervácia chráni hlavne zvyšky