Deň PSK

12. nov 2019 8:00

Počas Dňa PSK je vstup do všetkých múzeí a galérií Prešovského samosprávneho kraja BEZPLATNÝ!  

Program počas Dňa Prešovského samosprávneho kraja

Program na Úrade PSK

Deň otvorených dverí na Úrade PSK - program od 10.00 h do 14.00 h v priestoroch úradu:

 • prehliadka Úradu PSK
 • vyskúšajte si županskú stoličku
 • diskusia s predsedom PSK
 • fotografia na počkanie
 • výstava Choď a foť zaujímavých miest kraja
 • fotografická výstava k 30. výročiu Nežnej revolúcie
 • na kus reči s úradníkmi pri káve

10:30 h - Simulované zasadnutie zastupiteľstva pre žiakov stredných škôl  a verejnosť.
10:00 h - Zboristi, sólisti a recitátori z krajských stredných škôl a umeleckých zoskupení v programe „Pane, odpusť rebelom“.Uvidíte

Sprievodné podujatia

Súťaž o zaujímavé ceny -  SLEDUJTE FB facebook.com/PresovskyKraj

DEŇ PSK - program

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

 
 • Bezplatný vstup do všetkých múzeí a galérií
 • Odborné muzeálne prednášky a výklady
 • Výtvarné dielne
 • Bezplatný zápis, obnovenie členského a odpustenie sankčných poplatkov v knižniciach
 • Hromadné výpožičky
 • Burzy kníh a prezentácie kníh o revolúcii
 • Otvorené hodiny občianskej náuky a dejepisu
 • Spomienkové besedy k Nežnej revolúcii
 • Filmová „revolučná“ projekcia
 • Deň tvorivosti na školách
 • Interaktívne hry na tému socializmu
 • Súťaže v dekoratívnom líčení
 • Tvorivý a kultúrny program zariadení sociálnych služieb
 • Medzigeneračné diskusie
 • Pozorovanie vesmírneho úkazu v krajských hvezdárňach                  

 

Miesto podujatia: