Deň rómskej kultúry

20. sep 14:00 - 18:00

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť dňa 20. septembra 2020 so začiatkom o 14. hodine na kultúrnospoločenské podujatie venované rómskej kultúre. Program podujatia Stretnutie kultúr v múzeu  − Deň rómskej  kultúry prebieha v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania – skanzene Vihorlatského múzea v Humennom do 18. hodiny.

POZVÁNKA

Podujatie je pokračovaním dlhodobého múzejného projektu Multikultúrne múzeum – prezentácia kultúr v múzeu. Zámerom projektu je formou multižánrového programu priblížiť jednotlivé kultúry vytvárajúce bohatú rozmanitosť a osobitosť kultúrneho dedičstva regiónu horného Zemplína. V jednotlivých programových výstupoch projekt prezentuje históriu, remeslá, umenie, tradície a nastoľuje koncept vzájomného spoznávania a tolerancie.

Koncepcia programu stretnutia s rómskou kultúrou buduje na premostení histórie a súčasnosti vo vývoji rómskej kultúry na našom území. Prvým kontaktom s rómskou kultúrou v skanzene sú remeselné dielne tradičného kováčstva, tokárstva a podkúvania koní s možnosťou rekreačnej jazdy na koni.  Návštevníkom ponúkajú ukážky tradičných nástrojov a výrobkov a predovšetkým príležitosť aktívne sa zapojiť do  priameho procesu tradičnej výroby. Osobitosť rómskych remesiel, prejavy originálneho umenia a tradícií dokumentujú v rámci prehliadky skanzenu ukážky z bohatého zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom.

V rámci prehliadky skanzenu sa o pozornosť návštevníkov uchádza panelová výstava Z dejín Rómov na Slovensku. Výstava prináša historický a etnografický prierez vývojom rómskych dejín na našom území, ktoré sú vyše sedemsto rokov neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Výstava predkladá významné historické míľniky od príchodu Rómov na územie Slovenska  po udalosti 20. storočia. Zachytáva  prvé písomné záznamy o rómskych osadníkoch na našom území, tradičný spôsob obživy, jedinečnú kultúru a tradície, proces etablovania v spoločnosti, ale aj temné obdobie vojnových udalostí a diskriminácie. Bohato zastúpený je jedinečný umelecký prejav rómskej kultúrnej tradície. V oblasti muzikálnosti prináša výstava súbor pôvodných strunových hudobných nástrojov, výtvarné umenie sprostredkúvajú diela  známeho rómskeho  insitného maliara Aladára Kureja z Humenného.

V pokračovaní kultúrneho programu  so začiatkom o 15. hodine zaznie pôvodná rómska hudba v podaní pokračovateľov chýrnych rómskych hudobníkov. V interpretácii známych rómskych, rusínskych a zemplínskych piesní a inštrumentálnych skladieb s cimbalovým a husľovým sprievodom sa predstaví Kapela Jána Budiho z Humenného. 

Podujatie je súčasťou celoslovenského projektu podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorých tohtoročným mottom je Historické dedičstvo a vzdelávanie. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

Zdroj: Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom

Pozri tiež:

Humenné

Mesto Humenné, často nazývané aj centrom či bránou horného Zemplína, sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska, pri sútoku riek Laborec a Cirocha.

Miesto podujatia: