Dlhý, široký a bystrozraký

24. jún 11:00

Milí pedagógovia a rodičia s deťmi.

Srdečne ste pozvaní na divadelné predstavenie pre deti: DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ, ktoré sa uskutoční v piatok 24. júna o 11:00 hodine v Tatranskej galérii v Poprade.

Vstupné 2,00 € / os.

Na divadelné predstavenie je potrebné sa prihlásiť na t. č. : 0915 610 756

Kapacita miest je obmedzená.

Divadlo-Liptak 2022 plag A3

POZRI TIEŽ:

Tatranská galéria, Poprad

Galéria sídli v bývalej parnej elektrárni postavenej v secesnom štýle. Jedinečné priestory ponúkajú aj jedinečné zážitky – výstavy rozmanitých diel, koncerty, vystúpenia i tvorivé dielne.

Miesto podujatia: