Domašská desiatka na Eve 2021

5. júl 10:30 - 17:00

Trasa pretekov:

Dva 5km okruhy; asfaltovou cestou od plážového ihriska pizzerie Palermo na Eve popri vodnej nádrži Domaša lesným chodníkom na časť Poľany k reštaurácii Koliba a späť. Pre menej odvážnych je pripravená kategória fun run (len jeden 5km okruh) s rovnakým štartovným, medailou a občerstvením, s vecnými cenami pre prvých troch pretekárov mužov a prvé tri pretekárky ženy bez rozdielu veku.

Kategórie 10 km:

Muži:

  • A OPEN bez rozdielu veku
  • B 40-49 rokov
  • C 50-59 rokov
  • D 60-69 rokov
  • E 70 a viac rokov

Ženy:

  • F OPEN bez rozdielu veku
  • G od 40-49 rokov
  • H 50 – 59 rokov
  • I 60 a viac rokov

X 5 km muži – hodnotení celkom 1-3.miesto
Y 5 km ženy – hodnotení celkom 1-3.miesto

Prezentácia: V deň pretekov od 7:00 do 9:45 hod.

Štartovné: 10 € pre online prihlásených a pripísaných na účet

Platba na mieste NEBUDE MOŽNÁ.

Občerstvenie: Na oboch okruhoch budu tri občerstvovačky (3x na 5km, 6x na 10km)

Štartovný balíček:

V cene štartovného je pre každého online prihláseného pretekára zahrnutý reklamný predmet a účastnícka medaila s logom pretekov, cestoviny, čapovaná veľká kofola, alebo veľké pivo. Víťazov v kategóriách čakajú symbolické trofeje. Prví piati bežci/bežkyne okresu Vranov nad Topľou budú odmenení vecnými cenami.

Vyhlásenie výsledkov: 50 minút po dobehnutí posledného pretekára.

Náklady spojené s účasťou na pretekoch si hradí každý pretekár sám. Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

Upozornenie: Preteká sa za neobmedzenej premávky, každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezodpovedá za materiálne ani zdravotné škody spôsobené účastníkom pretekov.

PLNÝ ŠTARTOVNÝ BALÍČEK JE GARANTOVANÝ LEN PRE PRETEKÁROV PRIHLÁSENÝCH ONLINE SO ZAPLATENÝM ŠTARTOVNÝM NA ÚČET !!!

Viac informácií na: www.pretekaj.sk 

Organizátor: Mgr. Michal Barna, PhD.

Email: domasska10@gmail.com

Domašská desiatka na Eve 2021

POZRI TIEŽ:

Vodná nádrž Veľká Domaša

V Ondavskej vrchovine sa nachádza zelená perla východného Slovenska – Veľká Domaša. Vodná nádrž slúži na reguláciu prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobuje

 

 

Miesto podujatia: