Fest Fajný Fest 2021

31. júl 2021 12:00 - 1. aug 2:00

9. ročník multižánrového festivalu Fest fajný fest odohrávajúci sa v prírodnom parku Kaštieľa v Strážkach bude tento rok prebiehať 31. júla.

Čakajú na vás kapely ako Slobodná Európa, Chiki liki tua, alebo Vrbovskí víťazi.

Fest Fajný Fest 2021

POZRI TIEŽ:

Kaštieľ Strážky, Spišská Belá

Čaro kaštieľa znásobuje anglický park z 19. storočia. Okrem vzácnej historickej knižnice sa v kaštieli nachádzajú obrazy Ladislava Mednyánszkeho, portréty a historický nábytok.

 

Video

Miesto podujatia: