Hradné slávnosti - Ján III. Sobieski na hrade Ľubovňa

27. júl 2018 9:00 - 29. júl 18:00

Poľský kráľ Ján III. Sobieski sa vracia z víťaznej bitky nad Turkami pri Viedni - rekonštrukcia historickej udalosti a prezentácia dobovej kultúry – astrológia a jej vplyv na konanie ľudí. Vystupuje šermiarska skupina Bojnik a Małopolska Chorągiew Husarska.

Hlavný program o 11:00, 13:00, 15:00 a 16:30 hod.

Podujatie je spojené s konferenciou zameranou na historické poznatky o astronómii a astrológii. Výstupom bude nočné pozorovanie hviezd počas nočnej prehliadky Hradu Ľubovňa, ktoré sa koná 27. 7. 2018. V rámci hlavného programu sa predstavia šermiarska skupina Páni Spiša a brušné tanečnice.

Vstupy o 21.00, 21.15, 21.30, 21.45 a 22.00 h

Hradné slávnosti

Miesto podujatia: