Knižnica v prúde času

28. nov 2020 - 28. feb 2021

V týchto dňoch si Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove pripomína 95. výročie svojho vzniku

A hoci plánované Objavovanie Prešova o jej histórii sme museli odložiť na neskôr, výstavu nazvanú KNIŽNICA V PRÚDE ČASU sa podarilo zrealizovať a môžete si ju prísť pozrieť individuálne.

Viac informácii o výstave a čase jej sprístupnenia nájdete na tomto linku: https://kniznica-poh.sk/index.php/vystava/430-vystava-kniznica-v-prude-casu

Kniznica v prude casu

Zaujímavosti z histórie knižnice môžete sledovať na tomto linku, kam každý týždeň pridávame nové informácie. https://www.kniznica-poh.sk/index.php/aktuality/361-95-kniznicnych-drobnosti

 

Pozri tiež:

Prešov

Metropolou severovýchodného Slovenska, ktoré v sebe skrýva jedinečnosť a kultúrnu zmes Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Rusínov, je PREŠOV, mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou.

Miesto podujatia: