KONTAKT 2022

5. jún

KONTAKT 2022

Hornošarišské osvetové stredisko vás srdečne pozýva na krajské kolo 23.ročníka postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov populárnej hudby KONTAKT 2022.
„Postupová súťaž a prehliadka autorskej populárnej hudby je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Je určená mládeži a dospelým, zameraná na hudobné žánre populárnej hudby.“
 
  „Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti populárnej hudby .“

 
  Súťaž prebieha v 2. kategóriach: 
 I. kategória – Jednotlivci a dvojice
 • maximálne 3 skladby,
 • maximálne 15 minút; 
II. kategória – Hudobné skupiny
 • maximálne 3 skladby, 
• maximálne 20 minút.

 
Krajské kolo, ktoré usporadúva HOS v Bardejove sa uskutoční dňa 5. júna 2022, na ktoré je spustené prihlasovanie od 29. 4.2022 do 29.5.2022.
 
Prihlásiť sa môžete na: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

POZRI TIEŽ:

Bardejov (UNESCO)

Meštianske domy, radnica, Bazilika minor sv. Egídia, maľovaný dom, socha kata a množstvo ďalších zaujímavostí na každom kroku...


 

KONTAKT 2022

Miesto podujatia: