Maliarska výstava Blízke stretnutie východného druhu

6. okt - 17. nov

„Blízke stretnutie východného druhu“ je samostatný maliarsky cyklus inšpirovaný starým japonským výtvarným umením, ktorý sa zároveň opiera o jeho princípy. Záujem o históriu a podoby tejto kultúry iniciujú u Farmanovej proces prechodu k maliarskemu vyjadreniu v súčasnej forme avšak so zachovaním jeho kódu. Skúmanie maliarskej skúsenosti starého Japonska úzko súvisí s našou neschopnosťou prežívania prítomnosti, ponorenia sa do skutočnosti, ktorá je tu a teraz. Obrovský nárast informácií, s ktorými je dnešný človek denne konfrontovaný, vplýva na jeho rastúcu neschopnosť koncentrácie. Denne „obývame“ veľké množstvo „paralelných vesmírov“, ktoré nám civilizovaná spoločnosť vnucuje ako nevyhnutné na prežitie. Farmanová sa necháva voľne inšpirovať aj siedmimi princípmi zen budhistickej maľby, ako ich zhrnul Šiniči Hisamacua.

Výstavu môžete navštíviť v Galérii mesta Levoča do 17.11.2021

maliarska-vystava-blizke-stretnutie-vychodneho-druhu

Miesto podujatia: