MTB Slovenský opál

4. sep 2021 7:00

MTB Slovenský opál je podujatie na horských bicykloch prechádzajúce po Slanských vrchoch. Keďže Slanské vrchy sú preslávené práve opálom, preto nebolo ťažké spojiť toto podujatie s niečím typickým pre toto prostredie.

Harmonogram podujatia

Miesto štartu a cieľa:

Opalex Sigord, Kokošovce, okres Prešov, Slanské vrchy

Dátum konania:

4. september 2021

Časový priebeh podujatia :

Registrácia

07:00 – 09:30

Poučenie k dlhej trati

9:50 – 10:00

Štart „Harlekýn 41tka“

10:00

Poučenie ku krátkej trati

10:20 – 10:30

Štart „Oheň trójsky 20tka“ 

10:30

„Banský škriatok“ – detské preteky 

12:00

Predpokladaný príchod prvého pretekára z dlhej trate

12:15

Predpokladaný príchod prvého pretekára z krátkej trate

11:30

Obed

od 11:30

Vyhodnotenie (nie len najrýchlejších)

15:30 – 16:00 (v závislosti od počtu pretekárov na trati)

Tombola

od 16:30

kúpanie v nádrži Sigord

celý deň

Trate:

„Harlekýn 41tka“ – 41 km, nastúpaných 1 158 výškových metrov

„Oheň trójsky 20tka“ – 20 km, nastúpaných 490 výškových metrov

*mapy, výškové profily trate, gpx súbory na záložke TRATE

Odmeny:

Pretekári v kategóriách budú odmenení pamätnými trofejami a vecnými cenami od sponzorov podujatia.

Kategórie:

„Harlekýn 41tka“  

1. muži do 18 rokov (2003 – 2006)

1. ženy do 18 rokov (2003 – 2006)

2. muži 19-39 rokov (1982 – 2002)

2. ženy 19-39 rokov (1982 – 2002)

3. muži 40-49 rokov (1972 – 1981)

3. ženy 40-49 rokov (1972 – 1981)

4. muži 50-59 rokov (1962 – 1971)

4. ženy nad 50 rokov (1971 a starší)

5. muži nad 60 rokov (1961 a starší)

 

„Oheň trójský 20tka“             

1. muži do 18 rokov (2003 – 2006)

1. ženy do 18 rokov (2003 – 2006)

2. muži 19-39 rokov (1982 – 2002)

2. ženy 19-39 rokov (1982 – 2002)

3. muži nad 40-49 rokov (1972 – 1981)

3. ženy nad 40-49 rokov (1972 – 1981)

4. muži nad 50 rokov (1971 a starší)

4. ženy nad 50 rokov (1971 a starší)

„Banský škriatok“ – detské preteky

1. chlapci do 5 rokov (2016 a mladší)

1. dievčatá do 5 rokov (2016 a mladší)

2. chlapci 5-8 rokov (2013 – 2015)

2. dievčatá 5-8 rokov (2013 – 2015)

3. chlapci 8-11 rokov (2010 – 2013)

3. dievčatá 8-11 rokov (2010 – 2013)

Horská prémia “STARBIKE”:

Na trati „Harlekýn 41tka“ sa bude nachádzať horská prémia, ktorá bude označená v mape trati, na trati bude označená zvislým značením, taktiež bude označená vzdialenosť 300 metrov pred dosiahnutím prémie.

Víťaz horskej prémie získava vecnú cenu od partnera podujatia www.starbike.sk .

Štartovné:

„Harlekýn 41tka“                              

DO 10. 8. 2021

18 € – štartovací balíček – tričko s logom, cyklofľaša s logom podujatia, tyčinka, jedlo, nápoj, štartovné číslo, zmes orieškov, nálepka MTB Slovenský opál, účasť v Tombole, nápoj -ISO for Bikers 750 ml

OD 10. 8. 2021     

20 € – štartovací balíček – tyčinka, jedlo, nápoj, štartovné číslo, nálepka MTB Slovenský opál, zmes orieškov, nápoj – ISO for Bikers 750 ml

„Oheň trójsky 20tka“

DO 10. 8. 2021

18 € – štartovací balíček – tričko s logom, cyklofľaša s logom podujatia, tyčinka, jedlo, nápoj, štartovné číslo, zmes orieškov, nálepka MTB Slovenský opál, účasť v Tombole, nápoj -ISO for Bikers 750 ml

OD 10. 8. 2021     

20 € – štartovací balíček – tyčinka, jedlo, nápoj, štartovné číslo, nálepka MTB Slovenský opál, zmes orieškov, nápoj – ISO for Bikers 750 ml

Registrácia možná aj v deň štartu ale len do naplnenia počtu účastníkov 300.

„Banský škriatok – detské preteky“

5 € – účastnícka medaila, cyklofľaša, maškrta

Výber z jedla :

Obedové menu, nápoj podľa výberu.

Občerstvovačka:

„Harlekýn 41tka“ – lúka za Oblíkom, v cieli

„Oheň trójský 20tka“ – v cieli podujatia

„Banský škriatok“ – detské preteky – v cieli

Časomiera:

Elektronická časomiera prostredníctvom čipu v štartovnom čísle.  

Umývanie bicyklov:

Umývanie bicyklov bude zabezpečené v miestach podujatia, priestor bude označený.

Sprchy:

V prípade priaznivých pandemickej situácie budú sprchy v miestach štartu a cieľa.

Servis pre účastníkov:

V mieste štartu bude umiestnený stan s možnosťou základného servisu partnerom podujatia. Odborne spôsobilá osoba, mechanik, zabezpečí základné úkony na Vašich bicykloch v prípade náhlych porúch a nepojazdnosti. Servis zabezpečí TÍM STARBIKE, www.starbike.sk

Kategória „Súťaž tímov/klubov“ :

Do tejto kategórie sa môžu zapojiť členovia jedného tímu/kolegovia z práce/kamaráti pričom ich zapojenie to tejto kategórie nijak neobmedzuje ich individuálny výsledok na podujatí. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je účasť minimálne 4 pretekárov v rovnakom tíme, pod jedným názvom tímu. Vyhodnotenie bude prebiehať súčtom ich konečného umiestnenia v jednotlivých kategóriách. Tím/klub s najnižším súčtom umiestnení vyhráva kategóriu. Do súťaže sa môže zapojiť ľubovoľný počet pretekárov z klubu/tímu, do súčtu umiestnení sa budú brať len prvé štyri najlepšie umiestnenia. Zloženie tímu z pohľadu pohlavia je ľubovoľné, stále platí súčet prvých 4 umiestnení.

Najlepšie kluby/tímy budú odmenený trofejou.

Vyhodnocujú sa 3 tímy na trase „Harlekýn 41tka“ a 3 tímy na trase „Oheň trójsky 20tka“.

Pri registrácii zadať do poznámky názov zadať –  

„Súťaž tímov/klubov – názov_klubu (zadaj text)“ zapísať zapojenie klubu pre potreby vyhodnotenia.

Limit účastníkov:

300 štartujúcich

Podmienky účasti:

Dodržiavanie platných pandemických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva, Ministerstvom zdravotníctva, Vládou Slovenskej republiky pre dané časové obdobie, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné pre účasť na verejnom podujatí. (budú zverejnené na stránke podujatia a sociálnych sieťach).

Registrácia, zaplatenie štartovného, vlastnoručný podpis na štartovnej listine.

Záverečné ustanovenia:

Pretekár prihlásením a zaplataním štartovného súhlasí s účasťou na podujatí.

Pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedná za škody spôsobené sebe alebo ním.

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidla cestnej premávky, polície, usporiadateľa.

Účasť len s ochrannou prilbou, ktorá je povinná počas celého podujatia pri jazde na bicykli.

Pretekár prihlásením súhlasí so spracovaním osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí (štartová listina, výsledková listina, zverejnenie výsledkov na stránkach podujatia, iné).

Preteká sa plnej cestnej premávky, pretekár je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých účastníkov podujatia.

Účastníci podujatia, pretekári, diváci, sú povinní dodržiavať nariadenia týkajúce sa aktuálnej pandemickej situácie. (prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelná dezinfekcia, odstupy aspoň 2 m, pravidelná dezinfekcia rúk, zákaz podávania rúk – opatrenia závislé od aktuálnej situácie)

Usporiadateľ:

Občianske združenie Ľubime bicigľovane

IBAN: SK4983300000002301971977

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

plagát

Miesto podujatia: