Ondavská detská cyklotour - 3. kolo

17. júl 2018

Ondavská detská cyklotour je trojkolový cyklistický seriál. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 35 a viac súťažiacich tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod.
Po skončení 3. kola sa pretekárom zarátajú body za všetky kolá a určia sa víťazi jednotlivých kategórií. Celkové vyhodnotenie a odovzdanie cien absolútnym víťazom sa uskutoční 3. 8. 2018 o 16.30 h na Námestí SNP v rámci programu Stropkovského jarmoku.
Cyklistická prilba je počas pretekov povinná!
Viac informácií na www.ondavskycyklomaraton.sk, FB – Ondavský cyklomaratón, No-Tak bike team Stropkov.

deti A3

Miesto podujatia: