Podkarpatská rusínska maliarska škola

6. dec 2019 10:30

Dňa 6. decembra 2019 (piatok) o 10:30 hod. v aule Gymnázia v Snine prebehne prezentácia dokumentárneho filmu Podkarpatská rusínska maliarska škola, ktorá bude spojená s besedou.

Všetci ste srdečne vítaní.

Podkarpatská rusínska maliarska škola

Pozri tiež:

Snina

Okres, ktorý sa nachádza v najvýchodnejšej časti Slovenska. Miesto, kde uvidíte drevené sakrálne stavby, ktoré tu zanechala byzantská a rímska kultúra...

Miesto podujatia: