Prehliadka expozície: Z dejín hasičstva na Slovensku

18. dec 2020 - 31. jan 2021

Zreinštalovaná a rozšírená panelová časť expozície Z dejín hasičstva na Slovensku dokumentuje hlavné vývojové etapy hasičstva a požiarnej techniky nielen textovo a fotograficky, ale tiež jedinečnými trojrozmernými exponátmi. Prezentuje  prierez histórie  hasičstva na Slovensku, ktoré sa vyvíjalo od živelnej  ochrany  pred požiarmi až po súčasnú organizačnú štruktúru dobrovoľného i profesionálneho hasičstva.

Ťažiskovým celkom expozície sú dobrovoľné  hasičské zbory, ktorých začiatky sú úzko spojené s rozvojom kapitalizmu v Uhorsku a technickým pokrokom v druhej polovici 19. storočia.

Expozícia obsahovým zameraním prerastá regionálny význam a celoslovenskou pôsobnosťou patrí medzi ojedinelé špecializované expozície. Prezentuje ju aj informačný roll up a fotostena s možnosťou fotografovania návštevníkov.

„Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“. „Fond je hlavným partnerom projektu“.

Voľný vstup do expozície do 31. 1. 2021.

Prehliadka expozície Z dejín hasičstva - Krajské múzeum v Prešove

Pozri tiež:

Rákociho palác v Prešove

Najkrajší mestský palác Horného Uhorska – takýto titul mala renesančná stavba v tej najlukratívnejšej polohe Prešova v čase svojho vzniku v 16. storočí. Dnes v ňom sídli Krajské múzeum s bohatými expozíciami, vrátane najväčšej zbierky hasičskej techniky na Slovensku.

Prešov

Metropolou severovýchodného Slovenska, ktoré v sebe skrýva jedinečnosť a kultúrnu zmes Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Rusínov, je PREŠOV, mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou.

Miesto podujatia: