Program BAŠTA: APRÍL 2021

1. apr - 30. apr

Program BAŠTA: APRÍL 2021:

V týchto časoch sme si pre Vás pripravili aspoň pár online aktivít, na ktoré sa môžete tešiť tento mesiac.

Hrubá bašta je kultúrnou pamiatkou, ktorá bola postavená v 15. storočí, predstavovala delovú parkánovú baštu a spolu s Malou baštou (postavenou v 17. stor.), slúžiacou ako sklad streliva, boli najúčinnejším obranným prvkom mesta. Cieľom je oživenie  jej výnimočných priestorov a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Postupnými krokmi vytvárame kultúrno – komunitné centrum BAŠTA, v ktorom pod jednou strechou fungujú:

- rôzne kultúrne a umelecké aktivity: hudba, film, divadlo, výtvarné umenie a pod.
- rôzne druhy neformálneho vzdelávania, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne
- podpora miestnych komunitných aktivít (pre rodiny s deťmi, jóga v Bašte, Benefičné bazáre a pod.)
- oddychový priestor s kaviarničkou a ponukou remeselných nápojov Rozvoj ekologického cítenia a záujmu o dianie v meste
- rozvoj turizmu a turistického ruchu

VIAC INFO

Program BAŠTA: APRÍL 2021

Miesto podujatia: