Program na jún v Bašte

1. jún - 30. jún

PROGRAM JÚN 2021:
Pomaly sa prepíname na offline program, no ešte to chvíľu potrvá. Takže tento mesiac je kombináciou.

Našim cieľom je oživenie  jej výnimočných priestorov a ich sprístupnenie širokej verejnosti. Postupnými krokmi vytvárame kultúrno – komunitné centrum BAŠTA, v ktorom pod jednou strechou fungujú:

  • Rôzne kultúrne a umelecké aktivity: hudba, film, divadlo, výtvarné umenie a pod.
  • Rôzne druhy neformálneho vzdelávania, voľnočasové aktivity, tvorivé dielne
  • Podpora miestnych komunitných aktivít (pre rodiny s deťmi, jóga v Bašte, Benefičné bazáre a pod.)
  • Oddychový priestor s kaviarničkou a ponukou remeselných nápojov
  • Rozvoj ekologického cítenia a záujmu o dianie v meste
  • Rozvoj turizmu a turistického ruchu.


VIAC INFO

Program na jún v Bašte

Miesto podujatia: