Regionálna prehliadka detského hudobného folklóru

18. sep 2020 8:00

POZVÁNKA Hudobný folklór detí

 

Hudba a piesne horného Zemplína rozoznejú kaštieľske múry Vihorlatského múzea

Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor múzejno-osvetových podujatí s regionálnym dosahom pripravuje vo svojich priestoroch dňa 18. septembra 2020 so začiatkom o 8. hodine regionálnu prehliadku detského hudobného folklóru.

Regionálna súťaž detských ľudových spevákov, detských folklórnych speváckych skupín, sólistov-inštrumentalistov, detských ľudových hudieb, detských folklórnych speváckych skupín a detských a mládežníckych speváckych zborov pre okresy Snina, Humenné a Medzilaborce je ako súčasť múzejno aktivít zahrnutá do podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva s tohtoročným mottom Historické dedičstvo a vzdelávanie.

Postupová súťaž detských spevákov a muzikantov v kategóriách sólo – trio spev, spevácke skupiny, ľudové hudby a sólisti inštrumentalisti je určená deťom základných škôl a mimoškolských záujmových  zariadení vo veku do 15 rokov. Repertoár účastníkov v jednotlivých kategóriách pozostáva z folklórneho materiálu z oblasti horného Zemplína – z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, prípadne priľahlých oblastí východného Slovenska. Výkony súťažiacich bude hodnotiť porota v zložení Mgr.art. Michail Adamenko, doc. Vladimír Marušin, ArtD., Gejza Lakatoš.

V aktuálnom ročníku regionálnej súťaže nie je postup na krajskú súťaž. Vybraní speváci postupujú na detskú časť festivalu Zempľin špiva, ktorá sa uskutoční v novembri 2020.

 

Miesto podujatia: