Slanský MTB Maratón

19. sep 10:00

PRVÝ ROČNÍK MEDZINÁRODNÝCH HORSKÝCH MTB CYKLISTICKÝCH PRETEKOV NA SLOVENSKU.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Dátum a miesto: 19. september 2020, Opalex Sigord

Riaditeľ pretekov: PETER HADBAVNÝ

Hlavný rozhodca: ZUZANA SUBOVITSOVÁ

TECHNICKÉ USTANOVENIA :

Prihlášky: Prostredníctvom oficiálnej web stránky podujatia www.slanskymtbmaraton.sk v sekcii „REGISTRÁCIA„.

Kancelária pretekov: Stánok s označením „PREZENTÁCIA“.

Prezentácia / Registrácia: 19. september 2020, od 08:00 do 10:30 hod. SEČ., v mieste štartu a cieľa.

Prezentácia: pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením „PREZENTÁCIA“,

REGISTRÁCIA na DLHÚ a STREDNÚ trať NEBUDE možná v deň štartu pretekov 19. septembra 2020, od 8:00 hod. SEČ. do 10:30 hod. SEČ., v mieste štartu a cieľa. Registrovať sa pretekári môžu LEN prostredníctvom ONLINE REGISTRÁCIE na oficiálnej web stránke podujatia www.slanskymtbmaraton.sk v sekcii „REGISTRÁCIA„.

DLHÁ (pri online registrácii do 15.9.2020, 23:59 SEČ -13,- EUR)
STREDNÁ (pri online registrácii do 15.9.2020, 23:59 SEČ -10,- EUR)

Názov banky : Fio banka, a.s.
IBAN : SK2483300000002701725820
BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Limit účastníkov: 200 (slovom: dvesto) pretekárov.

ŠTARTOVNÁ LISTINA

Štartujú: Všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a zaplatili za neho.

Účasť na pretekoch: Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár pri online registrácii alebo svojim podpisom do registračnej listiny.

Spoločný slávnostný štart: Slávnostný štart STREDNEJ 21 kilometrovej trate je 19. septembra 2020 o 11:00 hod. SEČ.; Slávnostný štart DLHEJ 43 kilometrovej trate je 19. septembra 2020 o 11:00 hod. SEČ.

Štartovné: Výška štartovného je definovaná v sekcii „REGISTRÁCIA“ na oficiálnej web stránke podujatia www.slanskymtbmaraton.sk.

Vyhodnotenie: V mieste štartu a cieľa pretekov.

Ceny a kategórie: Ceny a kategórie sú definované v sekcii „PEŇAŽNÉ A VECNÉ CENY“ na oficiálnej web stránke podujatia www.slanskymtbmaraton.sk.

Záverečné ustanovenia: 

 • Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekoch.
 • Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
 • Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.
 • Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené.
 • Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky v zmysle zvláštneho užívania vydaného Okresný úradom Prešov.
 • Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.
 • Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.
 • Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu.
 • Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.
 • Križovatky na trase pretekov budú usmerňované alebo usporiadateľom od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou na čelo pretekov.
 • Preteká sa podľa pravidiel SZC vonku.
 • Preteká sa podľa pravidiel MTB cyklistiky.
 • Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia rozhodcov a organizátora pretekov.
 • Preteká sa podľa tohto rozpisu.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

plagát jpg

Pozri tiež:

Sigord - Opalex

Srdečne vás pozývame do rekreačného strediska Opalex Sigord, ktorý sa nachádza v oblasti Sigord v prostredí obkolesenom Slanskými vrchmi. Návštevníci...

Drevený megafón v Slanských vrchoch

Spev vtákov, šum stromov či zvuk lesa. Na to všetko sa môžu tešiť milovníci prírody vďaka 4-metrovému drevenému megafónu. Keď si doň človek sadne, zná...

Miesto podujatia: