Stretnutie na Čakani

26. júl 9:15

Klub Slovenských turistov Čakan Tulčík a Klub Slovenských turistov Regiónu Prešov vás pozývajú na V. ročník Stretnutia na Čakani, ktoré sa uskutoční 26. júla.

Zraz účastníkov je o 9:15 hod. v Turisticko - oddychovom praku (TOP) pri Demjate.

Účastnícky poplatok: 1 Euro.

Cakan 2020 s popl

POZRI TIEŽ:

Čergovský Minčol

Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol je zaradena v rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000 do zoznamu území európskeho významu. Minčol (1157 m n.m.) je

 

 

 

Miesto podujatia: