Svet kovačického insitného umenia

17. feb 17:00

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na vernisáž výstavy Svet kovačického insitného umenia, ktorá sa uskutoční dňa 17.2.2020 o 17.00 h v priestoroch Rákociho paláca v Prešove na Hlavnej 86.

Pojem „kovačická insita“ je svetoznámy, použil ho už José Pijoan vo svojich vplyvných 10-zväzkových Dejinách menia z konca 60-tych rokov. Ide o fenomén insitného, tj. naivného maliarstva, ktoré sa rozvinulo v mestečku Kovačica a priľahlých dedinách v regióne Vojvodina v Srbsku, v miestach, kde už takmer štvrť tisícročia (od roku 1784) žije slovenská menšina. Dodnes nepoznáme príčinu, prečo sa práve tu rozvinula taká významná škola naivného maliarstva.
Maliari tu vo svojich dielach nesmútia za starým domovom, ale oslavujú ten nový, srbský, kde im bolo súdené žiť v pokoji a mieri. Z Kovačice sa tak postupne stalo jedno z hlavných centier insitného maliarstva vôbec, nielen európskeho. Dnes sa tu nachádza i Galéria insitného umenia, ktorá je významným dokladom kultúry Slovákov na Dolnej zemi. Slováci vo Vojvodine s centrom v Kovačici začali maľovať na konci 30-tych rokov 20. storočia a maľbe sa venujú nepretržite už niekoľko generácií. Záujem o maľovanie tu mal súvis s premenami životného štýlu, keď moderná spoločnosť čoraz viac začala prenikať do tradičného spôsobu vidieckeho života. Snaha uchovať spomienky na tento život bola hlavnou motiváciou tunajšej maliarskej tvorby. Hlavným motívom sa stal roľnícky život a ľudové zvyky, radosti i starosti každodenného bytia. Každý insitný maliar má svoj vlastný výtvarný jazyk a svojskú štylizáciu a jeho jednoduchý pohľad na skutočnosť vnáša čistotu i do našich duší. Práve vďaka tomu je insitné umenie také fascinujúce.
Kurátorka koncipovala výstavný projekt ako putovnú výstavu po Slovensku. Doteraz ju mali možnosť zhliadnuť diváci v Detve, Banskej Bystrici, Zvolene, Michalovciach a Bardejove. Výstava prezentuje diela dvoch generácií insitných umelcov hlavne z Kovačice a Padiny. Zastúpení sú starí majstri štetca, zakladateľské osobnosti kovačickej insity – Martin Jonáš, Zuzana Chalupová, Ján Husárik či Ján Kňazovic. Prezentovaná je i tvorba súčasných maliarov Slovákov, takisto i niektorých významných srbských insitných maliarov. Niektorí umelci prisľúbili osobnú účasť na vernisáži.

Vystavujúci umelci: Martin Jonáš, Ján Kňazovic, Ján Husárik, Zuzana Chalupová, Dobroslav Miloijević, Marko Stevanović, Desa Petrov Morar, Juraj Lavroš, Pavel Povolný, Anna Kňazovicová, Mária Hlavatá, Biserka Petrášová, Ferenc Sunjog, Mato Jakić, Štefan Varga, Martin Pap.

kovacic_pozvanka

POZRI TIEŽ:

Rákociho palác v Prešove

Najkrajší mestský palác Horného Uhorska – takýto titul mala renesančná stavba v tej najlukratívnejšej polohe Prešova v čase svojho vzniku v 16. storočí. Dnes v ňom sídli Krajské múzeum s bohatými expozíciami, vrátane najväčšej zbierky hasičskej techniky na Slovensku.

 

Miesto podujatia: