Výstava Andy Warhol v Prešove

7. máj 2019 16:00 - 30. jún

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Spoločnosť Andyho Warhola v Medzilaborciach a Šarišská galéria v Prešove pozývajú na výstavu         

ANDY WARHOL  

Ja pochádzam odnikiaľ“

Výstava, ktorá nesie v názve výrok umelca Andyho Warhola  „Ja pochádzam odnikiaľ“, je koncepčne zameraná na bližšie poznanie Warhola cez isté artefakty, dokumenty, rané diela umelca, vplyv matky na formovanie jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet.

To „odnikiaľ“ je svet, geografická poloha, etnikum, čo s prihliadnutím na historické fakty už znamená „odnikiaľ“. Rodičia prišli z Horného Uhorska, časti Rakúsko-Uhorska, neskôr premenované na Československo…, až naposledy na Slovensko, samostatnú štátnu formáciu, kde sa nachádza rodisko jeho rodičov Miková.

Výstava sa koná v Šarišskej galérii v Prešove pod záštitou PaedDr. Milana Mejerského,PhD., predsedu Prešovského samosprávneho kraja a potrvá do 30. júna 2019.

Andy Warhol Presov 2019

Miesto podujatia:

Aktuálne podujatia:

Všetky aktuálne podujatia