Veža baziliky sv. Jakuba je otvorená

1. jún 2021 - 31. dec

Veža v Bazilike sv. Jakuba je opäť od 1. júna otvorená.

Príďte si vychutnať krásne výhľady na historické centrum Levoče a jej okolie, ktoré na Vás čakajú po zdolaní 216 schodov.

Vyhliadka je obohatená o prezentáciu diel amatérskych umelcov zapojených do súťaže Som Umelec, zobrazujúcich život v meste.

Prevádzkový poriadok Veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči

  1. Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do objektu s týmto prevádzkovým poriadkom, dodržiavať jeho ustanovenia a riadiť sa pokynmi zamestnanca úradu.
  2. Vstupom na objekt návštevník prijíma ustanovenia prevádzkového poriadku a v prípade jeho porušenia môže byť zodpovedným pracovníkom okamžite vykázaný z objektu aj bez nároku na vrátenie vstupného.
  3. Vstup do objektu veže podlieha zvýšenej opatrnosti a je nevyhnutné dávať si pozor hlavne na schodoch a na vyhliadkovej terase.
  4. Za prehliadku objektu sa platí vopred a vstupné platí iba pre jednu prehliadku.
  5. Vstup do veže bude povolený na základe dohodnutého časového harmonogramu a na základe zakúpenia vstupenky na dohodnutý časový termín.

VIAC INFO

veza (003)

POZRI TIEŽ:

Chrám sv. Jakuba v Levoči

Kostol sv. Jakuba v Levoči patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku. Má bohatú históriu a je klenotnicou mnohých umeleckých pamiatok. Svedčí o tom aj fakt, že je

 

Miesto podujatia: