Vianoce ukryté v mojom betleheme

21. nov 2022 - 25. nov

S najkrajším sviatkom roka sa neodmysliteľne spája aj tradícia stavania betlehemu. Po minuloročnom veľkom záujme verejnosti, pripravilo Kultúrne a turistické centrum v Bardejove 2. ročník predvianočnej súťaže s názvom „VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME“. 

Súťaž je určená pre všetkých, ktorých baví kreslenie/maľovanie a rôzne iné tvorenie. Do súťaže sa môžu so svojimi plošnými alebo 3D prácami zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, dospelí a seniori (jednotlivci a taktiež kolektívy). Plošné práce majú byť vo formáte A4 alebo A3 a priestorové (3D) práce (s min. 3 postavami a maštaľkou). Všetky práce je potrebné riadne označiť menom, priezviskom, školou a bydliskom a doručiť do Kultúrno-turistického centra v Bardejove na Radničnom námestí 24, od 21.11.2022 do 25.11.2022. Doručené súťažné práce budú súčasťou vianočnej výstavy, o ktorej budeme včas informovať.

Betlehemy

Propozície súťaže „ Vianoce ukryté v mojom betleheme “

Čo chvíľa tu máme opäť Vianoce a k nim neodmysliteľne patrí aj stavanie betlehemu. Krásne tradície našich predkov, ktoré sa spájajú s prípravou a prežívaním najkrajších sviatkov v roku je potrebné udržiavať, podporovať a propagovať, a preto Kultúrno-turistické centrum v Bardejove pripravilo pre deti, žiakov aj dospelých súťaž s názvom „Vianoce ukryté v mojom betleheme“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, ktorí majú šikovné ruky, radi tvoria a chcú si ľubovoľnou technikou nakresliť, alebo vyrobiť z akéhokoľvek materiálu svoj vlastný originálny betlehem.      

Formát prác:

  • Plošné práce, výkresy veľkosť A4, A3             
  • Priestorové práce, v ktorých budú minimálne 3 postavy a maštaľka  

Kategórie:   

  • I. stupeň ZŠ
  • II. stupeň ZŠ
  • Dospelí a seniori

 

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy

Techniky plošných a priestorových prác: Všetky tradičné aj netradičné výtvarné techniky

Materiál na tvorbu prác: papier, lepenka, drevo, hlina, textil, ihličie, šúpolie, prútie, cesto, medovník, semienka, jadierka, drôt, mach, slama a všetky ďalšie dostupné materiály

Termín a miesto doručenie prác: Práce je potrebné doručiť od 21.11.2022 do 25.11.2022    do Kultúrno- turistického centra Bardejov, Radničné námestie 24.

Označenie prác: Všetky práce musia byť čitateľne označené – meno, priezvisko, škola.

Hodnotenie prác: Práce bude hodnotiť odborná porota zložená z troch členov 28.11.2022.

Zoznam výhercov súťaže zverejníme na Fb: Kultúrne a turistické centrum Bardejov.

Doručené práce budú súčasťou vianočnej výstavy betlehemov, o ktorej budeme verejnosť informovať.

SÚŤAŽIACI SI BUDÚ MÔCŤ SVOJE VYSTAVENÉ BETLEHEMY ZOBRAŤ 21.12.2022 POPOLUDNÍ 

Miesto podujatia: