Viva il canto 2023

18. jún 14:00

Viva il canto 2023

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Prešovský samosprávny kraj a vyhlasovateľ súťaže a odborný garant Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasujú 6.ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov – Viva il canto 2023. 

 
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu.

 
Súťaž je určená pre veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné spevácke zbory alebo vokálne zoskupenia.

 
Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená.
Súťaž sa koná každé dva roky.

 
Krajská súťaž a prehliadka Viva il canto 2023 sa uskutoční 18.júna 2023 o 14:00 hod. na Kolonáde v Bardejovských kúpeľoch.


Do krajského kola súťaže je potrebné sa prihlásiť vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

 
Najneskôr do 12.6.2023. 

 
Propozície súťaže nájdete na stránke:  https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2022/11/NOC-Viva-il-canto-2023-propozicie.pdf


Hlavný partner a odborný garant súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Zdroj:www.hosbardejov.sk

Viva il canto 2023

Miesto podujatia: