Vyhodnotenie kampane LEGENDARIUM

26. sep 11:00 - 16:00

Letná kampaň Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska s názvom LEGENDARIUM, vyvrcholí v nedeľu 26. septembra na Hrade Šariš. Organizátori pripravili bohatý program určený nielen pre účastníkov kampane, ale tiež pre širokú verejnosť.

Odovzdávanie cien výhercom, ktorý sa zapojili do záverečného žrebovania bude spojené s detskou diskotékou Uja Ľuba. Návštevníci Hradu Šariš sa počas celého dňa môžu zabaviť na skákacích hradoch, vyskúšať si maľovanie na tvár či pozrieť si vystúpenie sokoliarov. K dispozícii bude tiež cukrová vata a sladké perníky.

SVS-2021---svetovy-den-cestovneho-ruchu---WEB

Šiesty ročník kampane LEGENDARIUM bol podľa predbežných štatistík tým najúspešnejším. Záujemcovia sa mohli zapojiť do súťaže od 25. júna do 12. septembra. Do Denníka dobrodruha mali možnosť nazbierať 15 nálepiek, ktoré našli v trezoroch v rôznych prírodných lokalitách Prešovského kraja. Druhá časť spočívala v zbieraní pečiatok. Celkovo 37 druhov sa nachádzalo v 53 kultúrnych zariadeniach, galériách a inštitúciách Prešovského kraja.

Vyhodnotenie kampane je symbolický spojené aj s oslavami Dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. september. Konkrétny dátum osláv WTD (World Tourism Day) 27. september bol vybraný z toho dôvodu, že v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy WTO (World Tourism Organization), najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetového cestovného ruchu. Načasovanie osláv WTD je symbolické aj preto, že sa koná v čase, keď sa končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli. Hlavným zmyslom WTD je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj spoločnosti.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Podujatie sa uskutoční na základe aktuálnych pandemických opatrení!

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

logo_Slovakia_travel_SK_WEB

Pozri tiež:

Hrad Šariš

Šarišský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha prevyšuje 2,7 hektára. Je postavený na Šarišskom vrchu nad mestečkom

Miesto podujatia: