Výrobné družstvo Obzor

25. okt 2018 - 15. feb 2019

Mesto Levoča je známe predovšetkým svojou dávnou históriou a významnými kultúrnymi pamiatkami. V priebehu 20. storočia sa mesto stalo aj centrom nevidiacich, čo vo veľkej miere platí dodnes.

Vznik základnej a neskôr učňovskej školy pre nevidiacich vytvorili predpoklad pre ďalšie pôsobenie absolventov v tomto meste a zároveň pre založenie výrobného družstva OBZOR v Levoči. Jeho hlavným cieľom bolo zamestnávať ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou – nevidiacich a slabozrakých. 


Výstava dokumentuje vznik, vývoj, fungovanie i zánik najväčšieho výrobného družstva pre znevýhodnených občanov v regióne. Návštevníkovi ponúkne okrem iného víziu najväčšieho komplexu zariadení pre nevidiacich na Slovensku. Súčasťou výstavy sú výrobky výrobného družstva OBZOR z košikárskej, čalúnnickej a kefárskej dielne.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je jedinečná špecializovaná inštitúcia, ktorá vznikla vďaka úsiliu zdokumentovať rozvoj špeciálneho školstva a špeciálnych

pozvánka_vernisáž

 

Levoča

Historická časť mesta spolu s Dielom Majstra Pavla je zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Za mohutnými hradbami sa nachádza viac ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok!

Miesto podujatia: