Výstava obrazov Juraja Daňa

3. sep 2020 - 5. dec

Krajské múzeum v Prešove pripravilo výnimočnú výstavu prác prešovského umelca, majstra Juraja Daňa. Väčšina inštalovaných obrazov nebola ešte nikdy verejne prezentovaná. Výstava je venovaná stému výročiu autorovho narodenia, pričom diela pochádzajú z pozostalosti maliara, z depozitu múzea a zo súkromných zbierok.

Juraj Daňo je rodák z Okružnej pri Prešove. Podľa riaditeľa múzea Ľuboša Olejníka je práve sté výročie od narodenia majstra Daňa príležitosťou pre extra výstavnú rekapituláciu jeho diel a celistvejšie zhodnotenie tvorby a života umelca.

„Vždy bolo diskutované, či počet umelcov, ktorí sa v Prešove narodili, alebo celý svoj život spojili s Prešovom je malý, alebo veľký. Každopádne, nie je veľa takých, ktorí sa nezmazateľne zapísali do pamäte prešovskej umeleckej a odbornej obce. Maliar Juraj Daňo je jedným z nich,“ hovorí riaditeľ Krajského múzea v Prešove PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.

Foto 3_rakociho-palac-watercolor

Pozri tiež:

Rákociho palác v Prešove

Najkrajší mestský palác Horného Uhorska – takýto titul mala renesančná stavba v tej najlukratívnejšej polohe Prešova v čase svojho vzniku v 16. storočí. Dnes v ňom sídli Krajské múzeum s bohatými expozíciami, vrátane najväčšej zbierky hasičskej techniky na Slovensku.

Prešov

Metropolou severovýchodného Slovenska, ktoré v sebe skrýva jedinečnosť a kultúrnu zmes Slovákov, Poliakov, Ukrajincov a Rusínov, je PREŠOV, mesto s bohatou minulosťou a dynamickou súčasnosťou.

 

 

Miesto podujatia: