Výstava - Po 2. svetovej vojne

5. okt - 30. okt

Výstava  nadväzuje na osvedčený koncept predošlých putovných expozícií občianskeho združenia Post Bellum. Ide o 15 príbehov ľudí, ktorí prežili 2. svetovú vojnu. Profily ľudí, ktorí si prešli peklom sú umiestnené na veľkoplošných transparentoch na štyroch vežiach. Autorom portrétov je fotograf Tomáš Halász, autorom grafiky „Bojovník proti fašizmu“ je Matúš Maťátko.

Medzi hrdinami výstavy nájdete Martu Szilárdovú, preživšiu geto, koncentračný tábor Auschwitz a pochod smrti. Ďalším hrdinom novej výstavy je právnik a novinár, väzeň v koncentračnom tábore a partizán Otto Šimko. V roku 2017 dostal Cenu pamäti národa.

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Vystava-po-2-svetovej-vojne

Miesto podujatia: