Výstava Svet Izmov

22. júl - 22. nov

Tatranská galéria v Poprade prichádza opäť s rozsiahlym výstavno – edukatívno - umeleckým podujatím v rámci projektu Hry s umením 2020, a to pod názvom svetIZMOV. Výstava potrvá od 22. júla do 22. novembra 2020. 

Moderné umenie prelomu 19. a 20. storočia sa programovo odpútalo od vysokého akademického štýlu a aktívne reflektovalo na človeka ako subjekt, na jeho pocity, životné dilemy, rozpory medzi všednou realitou a snom. Týkalo sa to všetkých žánrov umenia výtvarného, literatúry, hudby, divadla, tanca. Projektom svetIZMOV s podtitulom umenie neodísť, chceme predstaviť umelecké výpovede umelcov rôznych generácií, ktorí upozorňujú na svoj talent dnes, ale aj tých, ktorí na seba upozornili „včera“ a neodchádzajú napriek tomu, že mnohí tu dnes už, žiaľ, nie sú. Umelcova výpoveď sa i dnes stáva terapiou pre tých, čo dielo pochopia. V súčasnej dobe virtuálnej reality a multimediálnej komunikácie však ľuďom a najmä deťom a mládeži nestačí na vyvolanie emócií už len pohľad, je potrebný zážitok. Projekt je dramaturgicky vystavaný práve na vyvolanie umeleckých zážitkov, ale aj poznania z výstav, komentovaných koncertov, predstavení divadelných a tanečných, besied s autormi a vedcami v oblasti umenia.

To všetko spája Svet IZMOV a počas takmer 4 mesiacov uvidíte a zažijete:

1. Výstavy: Slovenskí a európski umelci 20. storočia z depozitov galérií,
inšpirovaní svetom IZMOV (A.Hudeček, J. Collinásy, M.Tillner...), Interaktívna
výstava IZMY a IZBY v spolupráci s Bibianou v Bratislave, Paul Gauguin
Drevoryty a drevorezy zo zbierok ŠG v Prešove, ukážky tvorby Dalího, Dufyho...

2. Koncert hudobného skladateľa Clauda Debussyho (1862 – 1918): Skice
Debussyho Hry vĺn, interpréti Trio Sen Tegmento

3. Divadelné predstavenie: Samuel Beckett Sólo, Divadlo Kontra Spišská Nová Ves

4. Literatúra: beseda o knihe Guillaume Apollinaire Nechce sa mi pracovať za účasti
prekladateľa a básnika Ľubomíra Feldeka

5. Prednáška prof. prof.Vladimír Šlapeta FA ČVUT Brno (IZMY v európskom
výtvarnom umení)

6. Celoslovenská súťaž stredných škôl Módne inšpirácie s tematikou svetIZMOV

Našim cieľom je, aby tento projekt navštevovali rodiny s deťmi, skupiny žiakov a študentov, pre ktorých pripravujeme zaujímavé workshopy, premietania filmov, komentované prehliadky, prednášky, besedy...a strávili tak u nás hravé a poučné chvíle. O konkrétnych termínoch jednotlivých podujatí Vás budeme postupne informovať. Výstava začína vernisážou 22. júla 2020 o 17:00 hod.

IZMY 2020 - pozvanky-1-2

POZRI TIEŽ:

Tatranská galéria, Poprad

Galéria sídli v bývalej parnej elektrárni postavenej v secesnom štýle. Jedinečné priestory ponúkajú aj jedinečné zážitky – výstavy rozmanitých diel, koncerty, vystúpenia i tvorivé dielne.

Miesto podujatia: