topola 3

Drevený chrám, Topoľa

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela je situovaný v malej obci Topoľa, ktorá leží v okrese Snina, v oblasti Národného parku Poloniny. Práve v tejto obci sa začiatkom 19. storočia v rodine vtedajšieho gréckokatolíckeho kňaza narodila významná národná i kultúrna postava, Alexander Duchnovič.

 OOCR Horný Zempín a Horný Šariš
OOCR Horný Zempín a Horný...

Drevený chrám v Topoli pochádza z roku 1700. Ide o trojdielnu, trojpriestorovú, jednovežovú stavbu. Konštrukcia chrámu je zrubová, postavená na nízkom kamennom základe. Jeho mohutná strecha tvorí opticky jednoliaty objekt. Veža má strechu v tvare zrezanej pyramídy, je pokrytá šindľami a osadená pôdorysne menším telom vežičky s trojramenným krížom. 

Štvorradový ikonostas pochádza z polovice 18. storočia a vyniká svojou pestrosťou farieb.

 OOCR Horný Zempín a Horný Šariš
OOCR Horný Zempín a Horný...

Drevený chrám v Topoli má tiež samostatne stojacu drevenú zvonicu, ktorá bola postavená v 20. storočí. Zvonica má jednoduchú stĺpovú konštrukciu a je postavená na kamennom základe. Celá strecha veže je pokrytá šindľami a v jej čelnej časti je umiestnený jednoduchý jednoramenný kríž. V súčasnosti je prázdna.

 OOCR Horný Zempín a Horný Šariš
OOCR Horný Zempín a Horný...

Súčasťou areálu je aj márnica - trupáreň, ktorá sa využívala v období epidémií a vojnový cintorín vojakov padlých v 1. svetovej vojne.

V chráme sa dnes už pravidelne neslúži.

 OOCR Horný Zempín a Horný Šariš
OOCR Horný Zempín a Horný...

Zdroj: www.drevenechramy.sk, Wikipédia, obec Topoľa

Titulná foto: Jano Štovka, MQEP

 

POZRI TIEŽ:

Národný park Poloniny

Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom a do siete slovenských národných parkov pribudol v roku 1997. Je lokalizovaný na slovensko-poľsko-ukrajinskom

Drevený chrám, Ruský Potok

Drevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku bol postavený v roku 1740. Pôvodne gréckokatolícky chrám je od roku 2000 prevedený na pravoslávnu cirkev. Drevený chrám v Ruskom...

Vodárenská nádrž Starina

Na území Národného parku Poloniny leží vodná nádrž Starina. Nádrž zásobuje pitnou vodou takmer celé východné Slovensko a je najväčšou nádržou na pitnú vodu v strednej Európe. Okrem toho znižuje

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Penzión Poloniny10.30 km
Penzión Kremenec11.39 km
Hotel Bystrá Snina14.49 km
Reštaurácia Rozkvet15.57 km
Reštaurácia Minos15.97 km
Ubytovanie u Jara v Topoli0.62 km
Útulne v Poloninách2.65 km
Ubytovanie Ďurkovec4.32 km
Ubytovanie v obci Runina5.07 km
Ubytovanie v Uliči9.94 km