Ja, pútnik

10. máj - 14. jún

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na výstavu obrazov Ja, pútnik. Výstava je od 10. mája 2018 sprístupnená v exkluzívnom interiéri sakrálnej expozície kaštieľa v Humennom v priestore pôvodnej  kaplnky zo 17. storočia.


Súbor dvadsiatich obrazov ponúka meditačnú cestu vlastnými myšlienkami, zážitkami i predsavzatiami. Vnímavého pozorovateľa oslovuje farebnosťou, prirodzenosťou a malebnosťou výrazových prostriedkov svojich autorov. Diela vznikli počas umeleckého sympózia maliarov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Ekvádoru v historickom centre Prešova v rámci medzinárodného projektu Svätomariánska púť − Svetlo z východu. Ďalších desať diel pochádza z obdobného plenéra novodobých ikonopiscov, ktoré sa konalo v Poľsku.

Spoločný slovensko-poľský projekt Svätomariánska púť − Svetlo z východu združuje trinásť subjektov samosprávy, štátnej správy a tretieho sektora spájajúcich pútnické miesta na oboch stranách slovenskej a poľskej hranice s cieľom podpory vzájomných duchovno-kultúrnych kontaktov a rozvoja cestovného ruchu.
Vystavované diela dopĺňajú exponáty stálej sakrálnej múzejnej expozície a zbierkové predmety z bohatej umelecko-sakrálnej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom. 

Pozv%C3%A1nka-SE-1-e1525353082562.jpg

Miesto podujatia: