Júl - program Tatranská galéria

1. júl 2017 - 31. júl

Program Tatranskej galérie na mesiac júl 2017. Príďte si vychutnať umenie v krásnych priestoroch bývalej parnej elektrárne v Poprade.

VÝSTAVY

Igor Mosný  – Reminiscencie,  HsU 2017

Výstava plastík zhotovených zaujímavou technikou spájania vecí nájdených a vytvorených, doplnená o veľkoformátové kresby významného slovenského sochára.

Výstava potrvá do 9. júla 2017

 

Od genetiky po epigenetiku – OTCOVIA A SYNOVIA 

HOMMAGE à Jozef Jankovič

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Jozef Jankovič a Patrik Kovačovský (Slovensko), Jan Berdyszak a Marcin Berdyszak (Poľsko),

Veso Sovilj a Mladen Miljanovič (Bosna a Hercegovina)

Výstava od genetiky po epigenetiku bude obsahovať diela vybraných umelcov z troch  európskych krajín, aby ukázala v čo najväčšej miere širokú škálu nápadov a prostriedkov artikulácie

Vernisáž výstavy 13. júla  2017 o 17.00 h

Výstava potrvá od 13. júla 2017 do 27. augusta 2017

 

STÁLA EXPOZÍCIA

Odkryté hodnoty app

Vynovená stála expozícia diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 80-tich autorov.

 

ART KLUB  Tatranskej galérie

Guido Andrea Longhitano: Polícia na Slovensku

Rozsiahla výstava fotografií predstavujúcich prácu polície, unikátne zábery z činností, akcií a života príslušníkov Policajného zboru z rôznych okresov Slovenska, od východu po západ.

Výstava potrvá do 31. augusta 2017

 

VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEC

EXPEDÍCIA HINDUKÚŠ

Výstava fotografií Ivana Urbanoviča z prvovýstupu československej expedície na Tirič Mir 7 708 m.n.m.

Výstava potrvá do 10. septembra 2017

Stála expozícia

Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie

 

GALÉRIA FERDINAND KATONA

Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi

 

SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM RecycleArt

(dajme veciam druhú šancu)

zhotovenie plastík z kovu do parku pred Tatranskou galériou

Účastníci sympózia: Igor Mosný (SK), Anna Szprynger (PL)

Koncepcia a kurátor sympózia: Anna Ondrušeková

Sympózium sa uskutoční v spolupráci s Kabinetom architektúry Ostrava (ČR) a

Centrom Sztuki Galeria EL Elblang (PL)

Sympózium prebieha v termíne od  21.6.2017 - 29.6. 2017

 

TVORIVÉ DIELNE

tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii

Viac na www.tatragaleria.sk

Miesto podujatia: