Milan ŠPAK: Teraz i vždycky

4. sep 2017 - 31. dec

Výstava PRISNO I NYNI - TERAZ I VŽDYCKY v drevenom Gréckokatolíckom chráme Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci, ktorý sa nachádza v zozname Národných kultúrnych pamiatok Slovenska,  je inštaláciou  výtvarného konceptu Milana Špaka.  Koncept je inšpirovaný pôvodným exteriérom kostola a vychádza z  posolstva byzantských  ikon.  Autor ho realizoval  na  pôvodných  chrámových  doskách  z konca 18. storočia, ktoré boli po rekonštrukcii chrámu vyradené. 

Vizuálne vytvoril  pomyselný desis svätých, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou chrámu. Diela  dopĺňajú absenciu ikonostasu  v chráme. Tak sa chrámové dosky opäť vrátili na svoje pôvodné miesto, ale v úplne inom význame a s inou hodnotou. Inštalácia malieb v chráme bude sprístupnená 4. septembra 2017 a potrvá do konca roka 2017.

Naplánujte si výlet do dedinky Šmigovec a navštívte túto národnú kultúrnu  pamiatku. Kontakt pre vstup do chrámu na výstavu: 0911 812 175, Mgr. V. Marčák.

Hlavným  organizátorom podujatia je Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine. Spoluorganizátorom Karpatské drevené cerkvi n.o. Podujatie sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017.

milan-spak%C5%88.jpg

O autorovi: Je absolventom bakalárskeho štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (reštaurovanie výtvarných diel na papieri, magisterského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach (ateliér voľnej tvorby prof. R. Sikoru, a doktorandského štúdia v študijnom programe Voľné výtvarné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, ateliér Prof. Ľ. Hološku). V priebehu štúdia sa zúčastnil niekoľkých zahraničných stáží (Taliansko, USA, Rumunsko).V roku 2015 absolvoval rezidenčný pobyt v Collegeville Institute, USA, spojený so seminárom a výstavou. Vystavoval doma i v zahraničí. Jeho  tvorbu charakterizuje kontemplatívny rozmer, ktorého ambíciou je  postihnúť, či poodhaliť hlbšiu dimenziu zmyslu života.

Najčastejšie sa vo svojej tvorbe obracia ku Kráse, ako k  vnútornému existenčnému princípu prekračujúcemu číre estetické hodnoty . Primárny zdroj inšpirácie pre autora predstavuje príroda a duchovno.

Zdroj: Daniela Kapráľová, kurátorka kaštieľa v Snine