Minulosť odtlačená v hline

31. jan - 30. máj

Krajské múzeum v Prešove Vás pozýva do zrekonštruovaných pivničných priestorov na Hlavnej 90 v Prešove na výstavu Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši“.

Návštevníci môžu zhliadnuť prehľad vývoja keramiky s dôrazom na keramické nádoby najrozličnejšieho určenia, ale aj ukážky iných keramických výrobkov, kachlíc, fajok, tehál, ktoré vznikli na Šariši alebo v bezprostrednom okolí a tu sa používali. Predstavená je keramika archeologických kultúr z praveku – kultúry s východnou lineárnou keramikou a bukovohorskej kultúry z neolitu, badenskej kultúry a kultúry východoslovenských mohýl z eneolitu, otomanskej, pilinskej a gávskej z doby bronzovej a železnej, rovnako z protohistorického obdobia – púchovskej kultúry, keltskej a dáckej, germánskej a rímsko-barbarskej, a historického obdobia – včasného až neskorého stredoveku a novoveku. Zastúpenie na výstave má aj ľudová keramická tvorba a súčasná keramika.

Výstava je výstupom z odborného projektu podporeného Fondom na podporu umenia a zameraného na podrobné predstavenie histórie používania keramiky na Šariši, pri ktorom sa využívajú doterajšie poznatky z archeológie, histórie a etnografie a dopĺňajú sa o informácie z vlastných výskumov.

 

Výstava potrvá do 30. mája 2018.

color_300_A5_JPG.jpg

Miesto podujatia:

V blízkosti podujatia:

Hotel Dukla Prešov0.67 km
PLAZA BEACH Solivar2.97 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.24 km
Hotel Dukla Prešov0.67 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh9.16 km
Horský hotel Javorná17.23 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.24 km
Ranč Zaľubova25.26 km