Pieseň duše

6. okt 2017 - 3. dec

Výstava ruských realistických maliarov pod názvom Pieseň duše je výberom originálnych diel zo zbierkového fondu Galérie výtvarného umenia v Ostrave (GVUO). Táto galéria budovala svoj fond od 30-tych rokov minulého storočia. V Poprade predstaví to najlepšie, čo sa z ruskej tvorby prelomu 19. a 20. storočia nachádza v zbierke GVUO. Sú to predovšetkým umelci Združenia putovných výstav ruskej umeleckej spoločnosti vo svete známej pod pojmom Peredvižnici.

Vznik tohto združenia bol reakciou na „mŕtve umenie“, produkované na petrohradskej Akadémii výtvarného umenia. V roku 1863 sa štrnásť absolventov Akadémie vzbúrilo a odišli z Akadémie, založili tzv. Petrohradské združenie, na čele ktorého stál realistický maliar I. N. Kramskoj. V Moskve sa vytvorilo druhé umelecké centrum pod vedením G. G. Mjasojedova a v roku 1870 sa obe skupiny spojili do Združenia putovných umeleckých výstav, vytvorili svoje stanovy a prvým čelným predstaviteľom peredvižnikov sa stal I. N. Kramskoj. Ďalšími členmi boli V. G. Perov, I. I. Šiškin, I. J. Repin, V. V. Vereščagin, I. I. Levitan, V. A. Serov. Zamerali sa na zachytenie sociálne a spoločensky nižšie postavených ľudí. Chceli predstaviť život prostého ruského človeka s jeho radosťami i starosťami a ich diela sa vyznačovali silným národným cítením.


Diela peredvižnikov zobrazovali život roľníkov, nevoľníkov, ale aj žánrovú krajinomaľbu, portréty, historické udalosti, no predovšetkým chceli dať možnosť nahliadnuť divákovi do prostej ruskej duše a poukázať na jej čistotu a šľachetnosť. Toto ich hlavné posolstvo sa nachádza aj v názve výstavy (Pieseň duše).

Výstavu 44 originálov dopĺňa kvalitná výstava reprodukcií diel 19.storočia z múzea Abramcevo. V rámci otvorenia výstavného projektu bude pred vernisážou o 16.00 prednášať Svetlana Volkova - lektorka , vedúci výskumník múzea Abramcevo pri Moskve. Nenechajte si ujsť túto výnimočnú príležitosť!

Ruska-malba-2017-mail-1.jpg

Miesto podujatia: