Štyri ročné obdobia

4. aug 2017 - 31. aug

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo pre svojich návštevníkov unikátnu výstavu trinástich súčasných ruských autorov, členov moskovskej Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia, pod názvom Štyri ročné obdobia − Slovensko v tvorbe ruských umelcov.

Putovná výstava diel ruských umelcov inšpirovaných slovenským prostredím čerpá z niekoľkoročnej spolupráce slovenského a ruského umeleckého sveta a myšlienky spojiť  okamžiky dojmov zo slovenského prostredia v tvorbe významných ruských  umelcov.

Viac: www.vihorlatske muzeum.sk

%C5%A0tyri-ro%C4%8Dn%C3%A9-obdobia.jpg

 

 

 

Miesto podujatia: