Zápasenie pod Sninským kameňom

10. máj 2017 - 11. jún

Zápasenie patrí v Snine k športom s dlhou tradíciou a početnými úspechmi. Históriou a úspechmi tohto športu vás prevedie výstava v sninskom kaštieli s názvom Zápasenie pod Sninským kameňom.  Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. mája 2017, výstava potrvá do 11. júna 2017.

Mestské kultúrne a osvetové stredisko (MKOS) pripravuje vrámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Snina celý rad kultúrnospoločenských podujatí. Patrí k nim aj séria výstav pod spoločným názvom Šport pod Sninským kameňom. Odprezentované budú najúspešnejšie športy, ktoré majú v Snine najdlhšiu tradíciu – zápasenie, futbal a volejbal. Ako prvá bude uvedená výstava ZÁPASENIE POD SNINSKÝM KAMEŇOM. Vernisáž výstavy sa uskutoční 10. mája 2017 o 17.00 hodine v spoločenskej miestnosti kaštieľa v Snine. Súčasťou bude aj slávnostné oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Snina na zahraničnej úrovni.
zapasenie-pod-kamenom.jpg

Miesto podujatia: